Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.5. Виробництво м’яса бройлерів

Розвиток бройлерної промисловості пов’язаний як з високою діє­тичною, харчовою якістю, так і з економічними перевагами порів­няно з виробництвом інших видів м’ясної птиці.

У туші бройлерів міститься, %: білка — 19 — 23 (у білих м’язах його вміст досягає 21 — 25 %), жиру — 5 — 15, золи — 0,8 — 1,1. Білок м’яса бройлерів багатий на всі незамінні амінокислоти, в тому числі триптофан, метіонін, лізин. За співвідношенням триптофану й ок-

сипроліну м’ясо бройлерів переважає м’ясо інших сільськогосподар­ських тварин. Енергетичність (калорійність) 100 г м’яса бройлерів становить 754 — 963 кДж (180 — 230 ккал) і в основному визначаєть­ся вмістом жиру. Біологічна цінність підшкірного жиру бройлерів характеризується підвищеним умістом у його складі незамінних жирних кислот (лінолева, ліноленова, арахідонова) та поліненаси- чених жирних кислот. Загальний рівень останніх у грудних м’язах досягає 70 %, м’язах кінцівок — 60, а в м’ясі загального обвалюван­ня — 60 — 65 %.

Бройлери характеризуються скороспілістю, ефективним викори­станням кормів, відносно невеликими витратами кормів на одини­цю продукції, швидкою зворотністю обігових коштів, високою рента­бельністю виробництва.

Базою для виробництва бройлерного м’яса є великі бройлерні фабрики на 3 — 6 млн голів птиці за рік. Більшість із них працює за замкненим циклом виробництва, коли на обмеженій території зосе­реджені всі вікові групи птиці. У середньому за показниками спеці­алізованих птахофабрик України жива маса бройлерів у 7-тижнево- му віці досягає близько 2 кг, збереженість поголів’я — 93 %, витрати корму — 3,67 кг на 1 кг приросту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

9.5. Виробництво м’яса бройлерів