Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.7.2. Комплектування, утримання й годівля батьківського стада

Для птахофабрики потужністю 500 тис. індиченят за рік у бать­ківському стаді повинно бути 9884 самки, а потужністю 1 млн — у два рази більше. Для забезпечення рівномірного надходження ін­кубаційних яєць та виробництва м’яса індиків батьківське стадо комплектують до 4 разів на рік. Кількість комплектувань має бути кратною кількості пташників для дорослої птиці, оскільки їх заповнюють одновіковою птицею. Комплектують батьківське стадо молодняком у 17-тижневому віці. Співвідношення самців і самок у разі природного парування 1 : 10, штучного осіменіння — 1 : 25 - 30.

Для комплектування батьківського стада ремонтний молодняк із добового до 17-тижневого віку вирощують на підстилці, використо­вуючи комплект обладнання ИРС-2,3, або до 8-тижневого віку в кліт­ках із подальшим дорощуванням на підстилці. У добовому віці на кожну голову, що замінюють, приймають 2 самки і 5 самців, а в групі ремонтного молодняку 17-тижневого віку — 120 % самок і не менше ніж 200 % самців до маточного поголів’я.

(1 Годують ремонтний молодняк сухими або вологими кормами з вмістом обмінної енергії 1150 — 1170 кДж та протеїну від добового до

6- тижневого віку — 26 %, 6 — 11-тижневого — 20, 11 — 12-тижнево- го — 18 і далі 15 %. До кормосумішей для ремонтних індиченят жи­ри не додають.

Поголів’я батьківського стада утримують у типових приміщеннях

12 х 96, 18 х 72 м на підлозі з глибокою підстилкою, сітчастій підло­зі, у кліткових батареях. Традиційною системою є вирощування ін­диків на підлозі з глибокою підстилкою.

Самок важких кросів розміщують на підстилці щільністю посад­ки 1,5 голови, середніх — 2, легких — 2,5 і самців усіх кросів — по одній голові на 1 м2 площі. Взимку температура повітря в примі­щенні має бути 12 — 16 °С, відносна вологість — 60 — 70 %. Влітку температура не повинна перевищувати 25 °С. Тривалість світлового дня — 14 — 16 год.

Індиків батьківського стада утримують також без підстилки на сітчастій підлозі. Для цього приміщення розділяють на секції, в ко­жній з яких розміщують 500 — 600 несучок.

Значного поширення набуло кліткове утримання батьківського стада. В результаті його застосування місткість пташників зростає у

1,5 — 3 рази залежно від конструкції кліткових батарей, витрати корму на виробництво 10 яєць знижуються на 5 — 28 %, несучість підвищується на 4 — 25 %, заплідненість яєць та вихід молодняку зростають на 3 — 7 %. Використовують кліткові батареї типу КБН, ОБН, КБР-2.

(1 Годують батьківське стадо тільки розсипними комбікормами, за­стосовуючи сухий або комбінований тип годівлі. За сухого типу сухі комбікорми роздають 2 — 3 рази на добу, комбінованого — частину кормів згодовують у вигляді вологих мішанок.

Для племінного використання птиця легкого кросу придатна з 32-, середнього — 34- і важкого — 36-тижневого віку. Індичок вико­ристовують один період несучості, тривалість якого для легкого кро­су не менше ніж 5 тижнів, середнього — 21 і важкого — 17 тижнів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+