Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4.4. Вирощування цьоголітків

За 20 — 30 діб до заповнення водою розпочинають підготовку ви­рощувальних ставів, яка полягає у розчищенні осушувальної мере­жі, видаленні торішньої рослинності і сміття, вапнуванні (якщо рН ґрунту нижче за 6), внесенні органічних добрив, розпушуванні ложа ставів на глибину 5 — 7 см та підготовці кормових місць (ущіль­нення ґрунту, вапнування і встановлення віх).

За 5 — 7 діб до зариблення стави заповнюють водою, пропускаю­чи її через сміттєвловлювачі. Підрощену молодь випускають у ста­ви, коли вода досягне рівня 50 см, а температура її буде така сама, як і в транспортній місткості. Якщо стави зариблюють недорощени- ми личинками, то посадку здійснюють одночасно коропа і рослино­їдних риб. У разі зариблення дорощеною молоддю коропа посадко­вий матеріал рослиноїдних риб підсаджують через 15 — 20 діб, що дає можливість зменшити конкуренцію живлення їх зоопланкто­ном.

Для створення природної кормової бази в стави після заливання вносять мінеральні добрива, а за прозорості води понад 40 см їх вне­сення повторюють. Для середніх за родючістю фунтів загальна кі­лькість добрив становить 200 — 400 кг/га суперфосфату і таку саму кількість селітри. Молодь коропа розпочинають годувати, коли вона досягне маси 0,8 — 1 г, а температура води 16 °С. Корми роздають

1 раз на добу, а з підвищенням температури води не менше ніж

2 рази.

Упродовж періоду вирощування контролюють гідрохімічний ре­жим води, визначаючи наявність кисню і вуглекислоти у воді, її рН, стан природної кормової бази (фітопланктон, зоопланктон, бентос), а також стежать за ростом молоді, проведенням контрольного лову в кількості 0,2 % загальної кількості риби в ставу (200 — 300 екз.).

Вилов риби у вирощувальних ставах здійснюють у серпні — верес­ні за температури води не вище від 8 — 10 °С і тривалості не більше ніж 20 днів. З рибовловлювачів рибу перевантажують у живориб­ний транспорт, перевозять її на спеціальну ділянку, обладнану бе­тонними басейнами і садками для промивання водою й обліку риби за ваговим і об’ємно-ваговими способами, а для визначення кількос­ті риб загальну масу ділять на її середню масу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+