Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4.5. Зимівля рибопосадкового матеріалу

Для зимівлі цьоголітків використовують зимувальні стави, ба­сейни зимувальних комплексів, вирощувальні та нагульні стави, але у практиці рибництва найчастіше використовують зимувальні. Підготовку їх до зариблення розпочинають з весни. Після вилову риби і спускання води ложе зимувальних ставів дезінфікують не- гашеним чи хлорним вапном, після висихання його провадять культивацію на глибину 7 — 10 см, а восени боронують і прикотко­вують, знову дезінфікують. За 10 — 15 діб до посадки цьоголітків зимувальні стави заливають водою. Якщо коропа вирощують у по- лікультурі з рослиноїдними рибами, то їх зимівлю проводять окре­мо, оскільки стадний рух товстолобика спричинює у коропа неспокій

і виснаження.

Пересаджують цьоголітків у зимувальні стави масою 25 — 30 г за температури води не вище від 8 — 10 °С, попередньо обробивши їх у профілактичнх сольових або аміачних ваннах. Щільність посадки у поліській і лісостеповій зонах 600 — 650 тис. екз., а в зоні Степу — 700 — 750 тис. екз. на 1 га площі ставу. Пересадку дворічок коропа і рослиноїдних риб здійснюють з розрахунку їх маси, але не більше ніж 20 т/га.

Упродовж зимівлі цьоголітків у ставу контролюють температуру води (оптимальна 1 °С), вміст у воді кисню, що має становити 5 — 8 мг/л (не нижче за 4 мг/л) і водневий показник — рН (не нижче (від 6 — 9). Для надходження у воду ставу кисню і винесення надли­шку токсичних продуктів життєдіяльності гідробіонтів водообмін має становити 10 — 15 діб — 2 — 3 л води на 1 т риби. Контроль за фізіологічним станом і здоров’ям цьоголітків здійснюють через опо­лонки, які пробивають у центрі ставу і по периметру з розрахунку 5 ополонок на 1 га. Пересадку однорічок із зимувальних ставів у на­гульні здійснюють протягом 1,5 — 2 тижнів за температури води 4 — 8 °С, оскільки затримка цьоголітків у них за підвищеної темпера­тури води призводить до різкого схуднення їх.

Зимове утримання цьоголітків у зимувальних ставах мало керо­ваний технологічний процес, тому одним із перспективних напря­мів у рибництві є зимування цьоголітків у басейнах зимувальних комплексів, що дає можливість регулювати гідрологічний і гідрохі­мічний режими, оскільки зимівля риби відбувається у закритих не­опалюваних приміщеннях.

Щільність посадки цьоголітків за умов окремого утримання коро­па і рослиноїдних риб становить 150 кг/м3, дволітків — 200, а в разі спільного утримання цьоголітків коропа — 120, рослиноїдних риб — 30 кг/м3, а дволітків — відповідно 120 і 80 кг/м3. Щодня у басейнах контролюють уміст кисню у воді, вуглекислоти, показники окиснен- ня та рН середовища.

Виловлюють рибу у басейнах після заповнення нагульних ставів

і за температури води у ложі 4 °С. Пересаджувати рибу у стави із басейнів можна за різниці в них температури води не більше ніж 3 °С.

Використання басейнового способу зимування риби дає можли­вість раніше пересаджувати однорічок у нагульні стави, оскільки рання пересадка на нагул скорочує період зимування і сприяє швид­шому відновленню зимових втрат маси риби та її вгодованості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+