Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.5.2. Безперервна технологія вирощування товарної риби

За традиційної технології ставового рибництва процес вирощу­вання риби передбачає низку послідовних етапів, технологічні про­цеси яких здійснюються у спеціалізованих ставах. Пересаджування риби із одного ставу в інший спричинює у неї стресові ситуації і травмування, що негативно позначається на її рості та призводить до загибелі. Одними із трудомістких процесів під час вирощування риби, особливо в полікультурі, є виловлювання і пересаджування, що потребують значних енергетичних і матеріальних витрат.

Для уникнення негативних явищ, які притаманні повносис­темній технології ставового рибництва з дворічним циклом вирощу­вання риби, і було розроблено технологію безперервного виро­щування її. Вона полягає в тому, що личинок до стадії мальків ма­сою 0,5 — 1 г підрощують у малькових ставах з щільністю посадки 500 — 600 тис. екз/га. Через 20 — 30 діб, коли мальки досягнуть маси

0, 5 — 1 г, їх пересаджують у нагульні стави, де вирощують упродовж

2 років до досягнення товарної маси. Цьоголітки за розрідженої посадки мають високу швидкість росту і досягають живої маси 100 — 150 г. За умов використання полікультури у нагульні стави та­кож висаджують мальків білого товстолобика 8 — 12 тис. екз/га, строка­того товстолобика 1 — 3 тис. екз/га і білого амура 0,2 — 1,1 тис. екз/га.

Безперервна технологія вирощування риби запобігає її травма­тизму, подовжує осінній і весняний періоди живлення природними кормовими ресурсами, значно скорочує водоспоживання, оскільки на першому році життя рибі не потрібна проточність води, а внесені у став корми і добрива не виносяться з водою і повністю використо­вуються рибами.

За цієї технології ложе ставів має бути ретельно сплановане, во­ни повинні бути достатньо глибокими, добре підготовленими до за­риблення, не містити хижої та малоцінної риби. За вирощуванням риби в нагульних ставах встановлюють ретельний контроль. За до­тримання всіх технологічних процесів у нагульних ставах рибопро- дуктивність їх збільшується вдвічі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+