Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.5.3. Випасна технологія вирощування товарної риби

Вона передбачає вирощування товарної риби на природній кор­мовій базі без підгодівлі її штучними кормами і використанні полі­культури. Поряд з короповими рибами вирощують білого та строка­того товстолобика, білого амура, буфало, піленгаса, але слід врахо­вувати вибагливість рослиноїдних риб до температурного режиму. Так, для отримання найбільшого приросту температура води має становити 23 — 30 °С. Особливо вибагливим до температурного чин­ника є білий товстолобик, тому на Поліссі у полікультурі використо­вують гібрид білого зі строкатим товстолобиком.

Навесні, після вивільнення від льодового покриву зимувальних ставів, провадять зариблення нагульних ставів. Посадковий матері­ал коропа повинен мати масу не менше ніж 25 г, а рослиноїдних риб — понад 25 — 30 г. Якщо ж нагульні стави зариблюють дволіт­ками, то їх маса має бути не меншою за 200 г.

Для розвитку природної кормової бази у стави вносять органічні добрива — перегній великої рогатої худоби, пташиний послід, кін­ський гній, зелену рослинність тощо. Перегній розкладають на урізі води ставу в кількості 2 — 5 т/га впродовж літа, а пташиний послід розбавляють водою у співвідношенні 1 : 2 або 1 : 3 і вносять безпосе­редньо у став по 50 кг за загальної його норми до 200 кг протягом вегетаційного періоду. Для регулювання процесу розвитку природ­ної кормової бази необхідно контролювати у воді ставу вміст розчи­неного кисню у воді та її окиснення, тому що надмірне внесення ор­ганічних добрив може порушити нормальний гідрохімічний режим.

У став уносять також мінеральні добрива (суперфосфат, аміачну селітру та інші) з метою підтримання нормального кругообігу міне­ральних речовин у воді. їх вносять за температури води 7 °С. Конт­ролюють внесення добрив за вмістом у воді нітратного азоту та фос­фору, рівень яких має становити відповідно 2 мг Ш/л і 0,5 мг Р/л. Для поліпшення екологічного стану та профілактики водойми що­місяця провадять вапнування з внесенням вапна у воду не більше ніж 150 кг/га.

Випасна технологія вирощування товарної риби дає можливість раціонально використовувати біологічний потенціал водойми, за­ощадити комбікорми, і за умов оптимального співвідношення коро­пових та рослиноїдних риб отримати з 1 га площі ставу 1 — 1,5 т сві­жої риби.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+