Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.6. Комплексне застосування прийомів поверхневого поліпшення лук і пасовищ

Поверхневе поліпшення природних угідь передбачає комплексне застосування різних технологічних прийомів. Поєднання їх зумов­лено фітотопологічними особливостями угідь. Вибирають найнеоб- хідніші і найефективніші прийоми поліпшення ботанічного складу і врожайності травостою. В одних випадках достатньо 2 — 3 техноло­гічних операцій, в інших — 4 — 6 і більше. Технологічні схеми ком­плексного застосування прийомів поверхневого поліпшення приро­дних угідь наведено в табл. 29.

Таблиця 29. Технологічна схема комплексного застосування прийомів поверхневого поліпшення кормових угідь у Лісостепу і Степу*Продовження табл. 29

* Практическое руководство по технологии улучшения и использования сеноко­сов и пастбищ лесостепной и степной зон. — М.: Агропромиздат, 1987: «+» — прийоми рекомендуються; «—» — прийоми не рекомендуються.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+