Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.5. Поліпшення лісових і влаштування лісопаркових пасовищ

Лісові пасовища займають певну площу на Поліссі, в Карпатах, Криму та інших місцях, у тому числі в центральному і північно- західному Лісостепу. Урожайність їх невисока — 18 — 25 ц/га зеленої маси, внаслідок чого тварини нерідко поїдають і поросль чагарни­ків. У зв’язку з цим лісові галявини, які заросли чагарником, зава­лені вітроламом, треба розчистити, вдаючись до вирубування і сані­тарного догляду. В результаті цього галявина освітлюється, поліп­шується водно-повітряний режим, краще ростуть злакові і бобові трави, утворюється лучний травостій. Його врожайність підвищу­ється в 3 — 5 разів.

Такі лісові освітлені пасовищні ділянки прийнято називати лісо­парковими. І.В. Ларін поділяє їх на три типи: розкидані з рівномір­но розрідженим деревостаном (не більш як 1000 сосен, 600 дерев дуба або берези на 1 га); куртинні, де галявини чергуються з ділян­ками лісу; кулісні — смуги лісу 20 — 30 м завширшки чергуються з прямокутними галявинами, ширина яких 60 — 80 м. Після очищен­ня й освітлення на них насівають і підсівають трави.

Лісові пасовища кулісного типу створюють при освоєнні густого суцільного лісу. Оскільки це часто пов’язано з невиправданим ви­рубуванням лісу, то влаштовувати такі пасовища слід тільки у крайньому випадку.

Ділянку під лісопаркові пасовища розчищають сучасною техні­кою, інколи застосовують гербіциди, але обов’язково наземним способом. Дернину обробляють переважно дисковими боронами або роторними культиваторами; на легких ґрунтах застосовують ротаційні голчасті борони. Перед обробкою вносять добрива і підсі­вають трави.

На лісопаркових пасовищах восени нагромаджується багато ли­стя, яке згрібають і виготовляють із нього компости, які вносять як добрива.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+