Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. Порядок впровадження кормових сівозмін

Після складання й офіційного затвердження прийнятої схеми сівозміни нарізують поля на спеціально відведеній площі або трансформують існуючу сівозміну. Перехід до прийнятого порядку чергування культур здійснюють протягом 2 — 3 років. Для цього складають таблицю переходу до прийнятої сівозміни, після чого — ротаційну таблицю сівозміни (чергування культур у часі на кожному полі і на площі — по полях сівозміни). В май­бутньому чергування культур у сівозміні здійснюють відповідно до прийнятої схеми ротації їх. Разом з тим сівозміна — це ди­намічна система. У ній постійно відбуваються зміни, які треба ретельно обґрунтовувати попередніми результатами спосте­режень у господарстві або дослідів на сільськогосподарській до­слідній станції.