Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Порядок впровадження кормових сівозмін

Після складання й офіційного затвердження прийнятої схеми сівозміни нарізують поля на спеціально відведеній площі або трансформують існуючу сівозміну. Перехід до прийнятого порядку чергування культур здійснюють протягом 2 — 3 років. Для цього складають таблицю переходу до прийнятої сівозміни, після чого — ротаційну таблицю сівозміни (чергування культур у часі на кожному полі і на площі — по полях сівозміни). В май­бутньому чергування культур у сівозміні здійснюють відповідно до прийнятої схеми ротації їх. Разом з тим сівозміна — це ди­намічна система. У ній постійно відбуваються зміни, які треба ретельно обґрунтовувати попередніми результатами спосте­режень у господарстві або дослідів на сільськогосподарській до­слідній станції.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+