Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.7. Основні вимоги щодо сировини м’ясної промисловості

Усі види тварин, що надходять на м’ясокомбінати як сировина для отримання м’яса та продуктів забою, називають забійними.

До забою допускаються здорові свійські тварини та птиця. За­бій хворих тварин або підозрюваних на захворювання інфекцій­ними хворобами дозволяється у випадках, передбачених Прави­лами передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно- санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів.

Основною вимогою до сировини є унеможливлення виникнен­ня захворювань людей, яке може бути у разі вживання м’яса хво­рих тварин та поширення інфекційних хвороб через сировину, м’ясо і продукти забою.

До забою на м’ясо забороняється використовувати тварин хво­рих і підозрюваних на захворювання сибірською виразкою, чумою великої рогатої худоби, сказом, катаральною лихоманкою великої і дрібної рогатої худоби, ботулізмом, сапом, правцем, брадзотом, африканською чумою свиней, грипом птиці, тварин із злоякісни­ми набряками та ознаками губчатої енцефалопатії.

Тварини, яких направляють на забій господарства-постачаль- ники сировини, підлягають попередньому ветеринарному огляду з термометрією (можливо вибірковою) тварин. На них складається ветеринарне свідоцтво з зазначенням виду тварин та інвентарно­го номера. Забороняється відправляти на м’ясопереробні підпри­ємства тварин, хворих на туберкульоз та бруцельоз, птицю, хвору на орнітоз, грип, ньюкаслську хворобу, а також тварин з невстано- вленим діагнозом захворювання, хворих на неінфекційні хвороби зі зниженою або підвищеною температурою тіла.

Не дозволяється направляти на м’ясопереробні підприємства також тварин, яким введено антибіотики, які оброблені пестици­дами або щеплені вакцинами, впродовж терміну, що зазначається у відповідних інструкціях щодо їх застосування у ветеринарній медицині.

Зі спеціального дозволу обласної надзвичайної протиепізоотич- ної комісії при облдержадміністрації за погодженням з Надзви­чайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів Укра­їни можуть направлятися для негайного забою на м’ясопереробні підприємства тварини, що реагують на бруцельоз та туберкульоз, а також хворі на інші захворювання (грип, ньюкаслська хвороба, чума свиней, хвороба Ауєскі свиней). При цьому забезпечується дотримання ветеринарно-санітарних правил відповідно до чинної інструкції з профілактики та недопущення поширення захворю­вання тварин і птиці.

На тварин, які не придатні для господарського використання, хворих незаразними хворобами, в другій половині тільності скла­дається акт вибраковування, який додається приздаванні на м’ясокомбінати разом з ветеринарним свідоцтвом.

У деяких випадках з дозволу ветеринарного лікаря допускаєть­ся вимушений забій тварин на м’ясокомбінатах, бойнях, у госпо­дарствах через захворювання або з причин, що загрожують життю тварини, а також тоді, коли потрібне тривале, економічно недоці­льне лікування. Ветеринарно-санітарну експертизу м’яса та м’ясопродуктів забою проводять відповідно до чинних правил.

Туші та продукти забою, непридатні для харчування людей, переробляють в утильцехах (заводах) на сухі тваринні корми.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+