Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства

Основне завдання транспортування — забезпечити доставку тварин і птиці на м’ясокомбінати в найкоротший термін без втрат у живій масі, без пошкоджень, захистити їх у дорозі від захворю­вань, впливів погодних умов.

Тварини і птиця, які направляють на м’ясокомбінати господар- ства-постачальники, орендні підприємства, фермерські господар­ства та господарства громадян, підлягають ветеринарному огляду та санітарному обробленню. До транспортування допускаються лише здорові тварини. На тварин складається список та видається ветеринарне свідоцтво встановленої форми. Забороняється від­правляти на переробні підприємства тварин, клінічно хворих на туберкульоз, бруцельоз, із невстановленим діагнозом захворюван­ня, зі зниженою або підвищеною температурою тіла, а також з ін­фекційними захворюваннями (бешиха, чума свиней, сибірка, сказ, сап, ящур, чума великої рогатої худоби та ін.).

Крім ветеринарного свідоцтва на кожну партію видається то­варно-транспортна накладна, шляховий журнал із зазначенням кількості тварин, статі, живої маси, вгодованості, часу припинен­ня годівлі тощо.

При закупівлі забійних тварин у населення крім ветеринарно­го свідоцтва та товарно-транспортної накладної додається довідка сільської ради про належність худоби і складається закупівельний акт.

Для доставки тварин і птиці із господарств на м’ясопереробні підприємства України використовують переважно автомобільний транспорт. На невеликі відстані тварин доставляють гоном. Тва­рин і птицю можна також транспортувати залізницею і водним транспортом.

Під час завантаження (вивантаження) тварин у вагони, авто­машини, на баржі та під час транспортування у тварин виникає перенапруження нервової системи, м’язової та серцево-судинної систем (стрес). На стресовий стан тварин впливають також темпе­ратура, вміст кисню у повітрі, погодні умови, вібрація транспорт­них засобів під час руху, скупченість та інші фактори.

Збудження тварин, стресові ситуації під час завантаження (ви­вантаження) та транспортування істотно впливають на якість м’яса, знижуючи його технологічні властивості. Під час транспор­тування особливо чутливих до стресових факторів свиней, яких відгодовували у великих комплексах, трапляються випадки їх за­гибелі.

Для запобігання зниженню якості м’яса, травмуванню тварин при їх транспортуванні потрібно суворо дотримуватися ветерина­рно-санітарних вимог та правил транспортування, незалежно від виду транспортування завантаження (вивантаження) здійснюва­ти спокійно, без галасу і побоїв.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства