Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.1. Приймання і ветеринарний огляд тварин

На м’ясопереробні підприємства тварин приймають за живою масою і вгодованістю тварин або за масою та якістю м’яса. Під час приймання тварин дотримуються чинних правил прийому.

На кожну партію тварин (птиці, кролів), що надходять на під­приємство з колективного господарства (товариства), оформляють супровідні документи:

♦ ветеринарне свідоцтво;

♦ товарно-транспортну накладну;

♦ журнал про передзабійну підготовку;

♦ протокол погодження ціни.

На забійних тварин, яку закуповують у приватних осіб (госпо­дарств), потрібні такі супровідні документи:

♦ ветеринарне свідоцтво;

♦ закупівельний акт;

♦ протокол погодження ціни;

♦ довідка з сільської ради про належність худоби;

♦ товарно-транспортна накладна (при закупівлі через заготіве­льні пункти).

Без дозволу ветеринарного лікаря вивантаження тварин (пти­ці) і допуск їх на територію підприємства не дозволяється.

Ветеринарно-санітарний огляд худоби (свиней, овець) здійс­нюють згідно з Правилами ветеринарного огляду забійних тварин

і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясопродуктів.

Після прибуття партії худоби (свиней птиці) її попередньо оглядає лікар ветеринарної медицини, перевіряють супровідні документи і роблять відмітку в товарно-транспортній накладній про час надходження партії. Після цього з дозволу ветеринарного лікаря у присутності провідника худобу розвантажують з машин (вагонів) по трапах на спеціальні майданчики вивантаження, об­ладнані розколами. Велику рогату худобу виводять по одній тва­рині, овець і свиней вивантажують групами. На майданчику тва­рин піддають ветеринарному огляду.

Тварин, що надійшли гоном, лікар ветеринарної медицини оглядає біля воріт підприємства поза територією скотобази. Крім огляду худобу за потреби термометрують (поголівно або вибірко­во). Одночасно перевіряють правильність заповнення всіх супро­відних документів.

Лікар ветеринарної медицини перевіряє відповідність кількос­ті, статі і віку доставлених тварин зазначеним у товарно-тран­спортній накладній. Якщо розходжень не виявлено, то ветлікар ставить штамп-пропуск на товарно-транспортній накладній і ви­значає порядок приймання худоби на скотобазу.

У разі виявлення невідповідності кількості голів, що вказані в гуртовій відомості, за наявності хворих або підозрілих на заразні хвороби (сибірка та ін.) тварин, при неправильному оформленні ветеринарного свідоцтва всю партію тварин направляють у каран­тин. Карантин тварин триває не більше ніж 3 доби, впродовж яких ветлікар має встановити діагноз захворювання або з’ясувати причини невідповідності фактичної кількості худоби, зазначеній у гуртовій відомості й ветеринарному свідоцтві.

Тварин, яких доставляють на м’ясопереробні підприємства з установленим діагнозом захворювання, направляють на санітарну бойню для негайного забою.

Тварин, які реагують на туберкульоз чи бруцельоз, мають шлун­ково-кишкові хвороби, гнійні рани, мастити, запалення суглобів тощо, приймають окремо від здорових тварин і передають на сані­тарну бойню.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+