Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.4. Надходження худоби на скотобазу

Скотобази розміщуються переважно на м’ясокомбінатах і вико­ристовуються як сировинні склади для забезпечення безперебій­ного постачання худоби в забійний цех. Пропускна здатність ско­тобаз залежить від потужності підприємств, проте в будь-якому разі скотобаза повинна мати дводобовий запас призначеної до за­бою худоби для ритмічної роботи підприємства. За стабільного графіка доставки худоби підприємство може ритмічно працювати і без запасу худоби на скотобазі. Крім цього, скотобази м’ясокомбі­натів призначені для передзабійного утримання тварин, метою якого є їх відпочинок для відновлення нормального фізіологічного стану після тривалого транспортування або великих перегонів, дослідження стану здоров’я та підготовка до забою.

На м’ясокомбінатах скотобаза розміщується поблизу цеху забою тварин і розбирання туш. Скотобази обладнують майданчиками для розвантаження, спеціально відведеними загонами з розкола­ми для огляду худоби, вагами, приміщеннями для утримання здорових тварин, для карантину, ізолятора, санітарної бойні, май­данчиками для знезараження гною, промивання і дезінфекції транспорту, обладнанням для знезараження стічних вод. На м’ясокомбінатах, до яких тварини для забою доставляються одно­часно автотранспортом (гоном) і залізницею, є дві самостійні при­ймальні ділянки з майданчиками (загонами) для вивантаження, сортування і зважування. Карантинне відділення влаштовують у закритому або напівзакритому приміщенні, а також у відкритих загонах з навісами. Воно призначене для тимчасового витриму­вання худоби, якщо виникли підозри на заразне захворювання, а також за невідповідності ветеринарних документів фактичній на­явності тварин при здаванні—прийманні. Місткість карантинного відділення має становити 10 % від добової кількості тварин, які переробляються.

Ізолятор призначений для ізольованого утримання хворих тва­рин, забій яких в основному забійному цеху заборонено ветери­нарно-санітарними правилами. Ізолятор розміщують у закритому приміщенні. Місткість його має бути 1 % від добової кількості тва­рин, що переробляються.

Санітарна бойня — це ізольоване приміщення для переробки тварин з травмами, хворих або підозрілих на інфекційні хвороби, а також трупів тварин, що загинули. її розміщують поблизу від карантинного відділення та ізолятора. В санітарній бойні прово­дять стерилізацію продуктів забою і конфіскатів, а також дезінфек­цію кишок і шкур. Територія санітарної бойні ізолятора і прогонів для хворих тварин має бути ізольована від території для здорових тварин з дотриманням особливих умов, установлених ветеринар­но-санітарними правилами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+