Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Центровивіз

М’ясна промисловість України переробляє велику кількість ху­доби, тому першочерговим завданням є своєчасна і без втрат доста­вка її на м’ясопереробні підприємства. Розв’язати його дає змогу організація прямих довгострокових зв’язків м’ясопереробних під­приємств з господарствами на основі центровивозу худоби.

Центровивіз худоби з ферм спеціалізованим автотранспортом сприяє значному зменшенню травматичних ушкоджень і стресо­вих проявів у худоби. При впровадженні центровивозу м’ясо- переробні підприємства забезпечуються худобою ритмічніше, втрати під час доставки знижуються, а якісні показники худоби, яку здають на переробку, поліпшуються.

Найбільшого економічного ефекту при центровивозі досягають завдяки прямим зв’язкам господарств з м’ясопереробними підпри­ємствами. При цьому унеможливлюються невиправдано високі витрати на проміжні заготівельні ланки.

У деяких країнах, зокрема в США, існує система дорощуван- ня-відгодівлі худоби в зонах розміщення м’ясопереробних під­приємств. Ураховуючи, що при транспортуванні худоби на від­стань 50 — 70 км втрати живої маси мінімальні, заготівельно- відгодівельні комплекси для тварин слід розміщувати на відста­ні до 50 км від м’ясокомбінатів. Це дає змогу забезпечити рівно­мірне постачання високоякісної сировини на м’ясопереробні під­приємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+