Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Транспортування гоном

На м’ясопереробні підприємства гоном доставляють тільки велику і дрібну рогату худобу, переважно на невелику відстань до 100 км. При перегонах на велику відстань переміщення худо­би суміщують з нагулом, отримуючи додатковий приріст живої маси.

Для перегону слід формувати гурти, розміри яких установлю­ють залежно від місцевих умов, стану доріг, статі, вгодованості тварин та інших обставин. Відібраних для перегону тварин після ветеринарного огляду зважують, визначають вгодованість, бірку- ють і формують гурти залежно від місцевих умов. Гурти великої рогатої худоби не повинні перевищувати 250, а овець і кіз — 1000 голів. Переганяючи тварин лісовою, болотистою і дуже пересіче­ною місцевістю, розміри гуртів зменшують на одну третину. На кожні 50 — 60 голів великої рогатої худоби або 250 — 300 голів овець і кіз призначається один гуртоправ.

До перегону допускають тільки здорових тварин.

Переганяють тварин по спеціально виділених трасах, які за­тверджує обласна влада, якщо вони розміщуються в межах облас­ті, або уряд держави, коли траса проходить через кілька областей. Траси мають пролягати місцевостями, благополучними щодо ін­фекційних захворювань тварин, а також осторонь пасовиськ міс­цевих тварин. У дорозі худобу забезпечують водою та кормами в місцях зупинок і тільки в малонаселених пунктах. Тварини мо­жуть користуватися природними випасами. Денний перехід для великої рогатої худоби не повинен перевищувати 15 — 20 км, дріб­ної — 10 — 15 км.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+