Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Забій і знекровлення тварин

Перед знекровленням на стравохід піднятих на підвісний шлях тварин (ВРХ) накладають лігатуру, щоб запобігти забрудненню вмістом шлунку. Для цього розрізають шкіру в ділянці шиї, відо­кремлюють стравохід від прилеглих тканин і перекривають його затискачем або перев’язують шпагатом.

Кров від ВРХ і свиней на харчові й лікувальні потреби збира­ють порожнистим ножем або використовують спеціальні установ­ки (закритий спосіб).

У разі використання вакуумних установок унеможливлюється забруднення крові, збільшується її вихід, поліпшуються санітарно- гігієнічні умови збирання і подальшої переробки крові.

Під час знекровлення порожнистий ніж через розріз шкіри вво­дять у ділянку шиї, направляють його вздовж трахеї з таким розрахунком, щоб лезо перерізало великі кровоносні судини і ввійшло у праве передсердя. Кров через порожнисту трубку ножа шлангом подається у приймач.

Для збирання харчової крові в закритий спосіб використовують установки В2-ФВУ-50 і В2-ФВУ-100 продуктивністю відповідно 50 і 100 шт. за годину (рис. 3.7).

Коли тварини надходять на конвеєр знекровлення, оператор витягує із тримача порожнистий ніж, який підключений до пер­шого збірника крові. У збірник через ніж подається розчин стабі­лізатора крові. Оператор вводить ніж у кров’яне русло тварини і кров через ніж і гнучкий шланг подається в перший збірник крові. Через 25 — 30 с оператор витягує ніж і вводить його в кров’яне русло іншої тварини. На конвеєрі встановлено світловий датчик,

Рис. 3.7. Схема установки В2-ФВУ-100 для збирання харчової крові:

1— майданчик обслуговування; 2 — порожнистий ніж; 3 — пневмошафа; 4 — тримач; 5 — вузол кровозбірника; 6 — розчиновий вузол; 7 — блок витримування; 8 — насос; 9— вакуумний насос; 10 — фільтр; 11 — пульт керування; 12, 13 — ежектори

на табло якого після збирання крові від десятої туші подається звуковий сигнал і з’являється напис «Змінити ножі». Оператор установлює перший ніж у тримач і витягує з нього другий, подача стабілізатора переключається на другий ніж. Через 3 — 4 с після установлення першого ножа у тримач у відповідний йому крово- збірник починає надходити повітря, під його тиском кров через систему трубопроводів і клапанів стікає в перший резервуар блока витримування.

Після цього ніж, кровозбірник і труби, якими передавалася кров, миють за заданою програмою. В період, коли відбувається передавання крові і миття першого кровозбірника, кров збираєть­ся у другий. Збирання її закінчується після проходження по кон­веєру наступних десяти туш, після чого здійснюють санітарне об­роблення вузлів другої системи відбору і транспортування крові.

Зібрану кров зберігають у резервуарах і після надходження від ветеринарного експерта сигналу про придатність направляють на подальшу переробку. Звільнені резервуари блока витримування миють за заданою програмою.

Якщо на конвеєрі виявлено хвору тварину, кров якої не можна використовувати як харчову, ветсанексперт подає сигнал на пульт про ураження і кров групи, в якій перебувала хвора тварина, на­правляють на технічні потреби.

Після збирання харчової крові для повного знекровлення у ве­ликої рогатої худоби ножем перерізають великі судини в шийній ділянці, у свиней уколом під грудну кістку перерізають аорту і яремну вену. Кров витікає у піддони, розміщені під підвісним конвеєром знекровлення. Загальна тривалість знекровлення для туш великої рогатої худоби становить 8 — 10 хв, свиней — 6 — 8, дрібної рогатої худоби — 5 — 6 хв.

Кров від дрібної рогатої худоби як харчову не збирають. Для знекровлення тварин роблять наскрізний прокол шиї, перерізаю­чи сонну артерію і яремну вену.

Критерієм повноти знекровлення є вихід крові. Для великої ро­гатої худоби він має становити не менше ніж 4,5 % живої маси, для свиней і дрібної рогатої худоби — не менш як 3,5 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+