Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Переробка забійних тварин

На підприємствах м’ясної промисловості худобу переробляють з дотриманням Правил ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів.

Забій худоби і розбирання туш здійснюють відповідно до схеми технологічних процесів на потоково-механізованих лініях (рис.

3.1- 3.3).


На м’ясокомбінатах невеликої потужності недоцільно перероб­ляти худобу на конвеєрних лініях окремо для кожного виду, оскі­льки для цього потрібна велика виробнича площа. Для механіза­ції забою худоби і розбирання туш на малих підприємствах вико­ристовують універсальні конвеєри, які передбачають переробку трьох видів худоби.

До забою тварин підготовляють у цеху передзабійного утри­мання, який розміщується безпосередньо поблизу цеху забою і розбирання туш. У цеху є приміщення для ВРХ, овець і свиней, загони, ваги, розколи, душові пристрої. Перед подаванням на за­бій тварин оглядають і термометрують.

Для запобігання забрудненню м’яса і погіршенню санітарного стану цеху тварин ретельно миють: свиней під душем теплою (20 — 25 °С) водою, кінцівки ВРХ обмивають у басейні або зі шланга.

Для забезпечення ритмічної роботи лінії переробки худоби тварин після передзабійного витримування за 1,5 — 2,0 год до за­бою подають у передзабійний загін.


Щоб не травмувати тварин і не пошкодити їх шкірного покриву під час підгону до передзабійних загонів, дозволяється користува­тися електричними і електропровідними поганялками переносно­го типу із живленням від джерела постійного струму або хлопав­ками із брезенту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. Переробка забійних тварин