Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.9.1. Оглушення птиці

Птицю оглушують для зручного виконання операцій забою, по­ліпшення санітарного стану виробництва і найповнішого знекров­лення. На підприємствах використовують електрооглушення, яке здійснюється автоматично у спеціальних апаратах Р3-ФЕО. Па­раметри оглушення залежать від виду і віку птиці. При викорис­танні змінного струму промислової частоти напруга становить 60 — 210 В і сила струму 25 мА, при використанні змінного струму під­вищеної частоти (3000 Гц) — 260 — 300 В. Оглушення курей і кур­чат триває 15 — 20 с, качок, гусей, індиків — 30 с. При оглушенні птиці струмом підвищеної частоти значно зменшується порушен­ня серцевої діяльності, яка трапляється під час оглушення стру­мом промислової частоти, що спричинює параліч серцевого м’яза.

Для електрооглушення як контактне середовище використову­ють воду або слабкий розчин хлориду натрію (рис. 3.19). У цьому разі напруга змінного струму для курей і курчат становить 90 — 110 В, для качок, гусей, індичок 120 — 135 В, частота струму 50 Гц, тривалість дії 3 — 6 с.

Рис. 3.19. Пристрій для оглушення птиці:

1 — птиця; 2 — провідник струму; 3 — штанга заземлення; 4, 5 — первинна та вторинна обмотка трансформатора; 6 — металева пластина-електрод; 7 — елект­роліт; 8 — корпус пристрою


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+