Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4. Оброблення свинячих туш у шкурі

Свинячі туші піднімають на шлях знекровлення, промивають, видаляють частину бокової і хребтової щетини вручну або за до­помогою електростригальних машин і направляють на обшпарю­вання. Перед обшпарюванням дихальне горло тампонують.

Туші обшпарюють у чанах занурюванням у воду за температу­ри води 62 — 65 °С упродовж 3 — 5 хв. При цьому верхній шар шкури (епідерміс) розпушується і цибулина щетини легше вихо­дить із волосяної сумки. У разі обшпарювання в умовах підвище­ної температури або збільшення тривалості білки дерми денату­рують, колаген зварюється, волосяні сумки щетини стискуються і при подальшому обробленні не висмикуються. Для обшпарювання свинячих туш використовують конвеєризований шпарильний чан К7-ФШ2-К. Туші подають конвеєром або підвісним шляхом, а по­тім по нахиленій ділянці на приймальний стіл або безпосередньо у шпарильний чан. При опусканні у конвеєризовані шпарильні чани туші укладають у люльки головами в один бік і занурюють у воду за допомогою притискних пристроїв. Під час обшпарювання
туші конвеєром переміщуються вздовж чана до скребмашини. У немеханізованих шпарильних чанах туші розміщують також го­ловами в один бік і переміщують їх до скребмашини веслом, при цьому стежать, щоб туша з усіх боків обмивалася гарячою водою.

Температуру води у шпарильному чані підтримують за допомо­гою терморегуляторів. Закінчення процесу визначають, висмикую­чи руками щетину з хребта і голови (щетина має легко видалятися).

Подпись: Рис. 3.15. Схема печі К7-ФО2-Е для обпалю-вання свинячих туш: 1 — боковий щит; 2 — витяжний зонт; 3 — при-стрій для орієнтації туш; 4 — водопровід для охо-лодження підвісного шляху; 5 — підвісний шлях; 6 — пальниковий пристрій; 7 — контроль¬ний електрод Щетину після об­шпарювання вида­ляють у скребмаши- нах, де туші рясно зрошуються водою температурою 30 —

45 °С. Щетина з ро­бочої зони видаля­ється струменем во­ди або за допомогою спеціальних конве­єрів. Відпрацьовану воду очищують на фільтрі, підігріва­ють і знову подають у скребмашину.

Очищені у скреб- машинах туші по­трапляють на при­ймальний стіл, де з них вручну видаля­ють залишки щети­ни і потім нахиле­ним елеватором піднімають на

підвісний шлях для подальшого оброб­лення.

Після оброблен­ня на скребмаши-
нах на тушах залишається дрібне волосся. Щоб його видалити, туші направляють на обпалювання, яке проводять за допомогою пальників або в обпалювальних печах.

Піч К7-ФО2-Е призначена для обпалювання свинячих туш у шкурі та із зніманням крупону (рис. 3.15). Обпалювання відбува­ється під час руху туш через піч за температури в зоні обпалювання 1000 °С. У зоні обпалювання туші перебувають 15 — 20 с.

При обпалюванні свиней зі знятим крупоном пальникові при­строї печі, які розміщені з боку знятого крупону, відключають, а висоту вогню регулюють по верхній межі крупону за допомогою поворотних щитків.

Нормально обпалена туша повинна мати рівний коричневий колір по всій поверхні, бути без тріщин і глибоких опіків шкіри. Після рясного змочування під душем упродовж 5 — 10 хв туші очищують від шару згорілого епідермісу і щетини. Очищення здійснюють у полірувальних машинах або вручну скребками чи ножами. У полірувальних машинах, які за конструкцією аналогі­чні вертикальній сребмашині, туші зрошують холодною водою. При ручному зачищенні їх промивають душовими щітками.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+