Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.11. Оброблення перо-пухової сировини

Перо-пухову сировину використовують для виготовлення това­рів широкого вжитку і виробництва сухих кормів.

Для тривалого зберігання і транспортування перо на птахопе­реробних підприємствах піддають попередньому обробленню, піс­ля чого направляють на кінцеве оброблення на перо-пухових фаб­риках.

Технологічна схема оброблення пера охоплює такі операції: збирання, попереднє зневоднення і сушіння. Інколи перед сушін­ням перо миють. Збирання, транспортування і оброблення сиро­вини проводять на спеціалізованому обладнанні, що входить до комплекту потоково-механізованих ліній.

Перо і пух, зняті з тушок на автоматах для знімання оперення, транспортується по гідрожолобу до апарата для попереднього зне­воднення пера. Воду відокремлюють на сепараторі або конвеєрі, потім перо миють у мийних машинах з використанням мийних засобів за температури 30 - 40 °С упродовж 10 - 30 хв. Після цього перо прополіскують холодною водою і воду відокремлюють у центрифугах.

Після зневоднення в сировині залишається 40 - 45 % вологи. У такому вигляді перо непридатне для зберігання і подальшого ви­користання. Тому його висушують у спеціальних сушарках до вмі­сту вологи 10 % за температури 70 - 95 °С упродовж 12 - 40 хв за­лежно від виду сировини і конструкції сушарки.

Висушена сировина транспортується повітропроводом до сорту­вального апарата, в якому вона розділяється на пух, дрібне, се­реднє перо і підкрилок.

Перо-повітряну суміш подають на склад для затарювання у мішки. При цьому повітря проходить через тканину мішка у кабі­ну і відсмоктується вентилятором. Перо осідає у мішку, щільно набиваючись потоком повітря. В один мішок затарюють 15 - 20 кг пера. Затарювання можна проводити у тюки по 30 - 40 кг. Кож­ний мішок або тюк маркують. Висушена пухо-перова сировина зберігається у штабелях заввишки 3 м у сухих, добре провітрюва­них приміщеннях за температури не вище ніж 15 °С і відносній вологості повітря до 75 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+