Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Оброблення слизових субпродуктів

Шлунки великої і дрібної рогатої худоби чотирикамерні: ру­бець, сітка, книжка, сичуг. Свинячий шлунок однокамерний. Сли­зові субпродукти обробляють за технологічною схемою, наведеною на рис. 5.4.

Чотирикамерні шлунки рогатої худоби розділяють на рубець із сіткою і книжку та сичуг і вручну видаляють поверхневий жир.

Рис. 5.4. Технологічна схема оброблення слизових субпродуктів


Потім сичуг відокремлюють від книжки і всі частини шлунків зві­льняють від вмісту на решітчастому столі. Рубці і сітки промива­ють теплою водою протягом 30 — 40 с. Книжки промивають у центрифугах холодною водопровідною водою.

Використовуючи слизову оболонку сичугів і свинячих шлунків для виробництва ферментних препаратів, їх промивають слабким струменем води за температури не вище ніж 25 °С протягом 3 — 5 с, щоб не змивався фермент. Потім сичуги та свинячі шлунки натя­гують на дерев’яні болванки і ножем зрізають слизову оболонку. При цьому уникають прирізів жиру і м’язової тканини. Потім шлунки промивають у центрифузі або проточною водою і після її стікання охолоджують.

Рубці разом із сіткою, книжкою, а також свинячі шлунки і си­чуги, слизову оболонку яких не використовують на медичні потре­би, після зачищення залишків жиру обшпарюють і зачищають від слизової оболонки за температури 65 — 68 °С: рубці 6 — 7 хв, книж­ки 8, сичуги і свинячі шлунки 5 хв. Недостатнє або надмірне об­шпарювання призводить до погіршення якості і збільшення три­валості оброблення. Апарати для обшпарювання слизових субпро­дуктів оснащуються терморегуляторами.

Для оброблення слизових субпродуктів використовують установ­ку В2-ФРУ1 (рис. 5.5), до складу якої входять шпарильна ванна, над якою встановлений конвеєр з гачками для навішування руб­ців, центрифуга, стіл інспекції, пульти керування і водорозподі- лення, барабан для промивання рубців. В установці послідовно виконують такі операції: промивання рубців від каниги, їх шпа­рення, очищення від слизової оболонки, миття з охолодженням і

Рис. 5.5. Установка В2-ФРУ1 для оброблення слизових субпродуктів:

1 — огорожа приводу конвеєра; 2 — шпарильна ванна; 3 — стіл приймання; 4 — стіл; 5 — центрифуга; 6 — барабан для промивання субпродуктів; 7 — пульт керу­вання; 8 — стіл інспекції; 9 — лотік для вивантаження продукту; 10 — пневмоци- ліндр керування заслінками розвантаження; 11 — пульт водорозподілення; 12 — пневмоциліндр керування заслінками завантаження; 13 — пристрій для скидан­ня рубців з гачків конвеєра; 14 — бункер-накопичувач рубців; 15 — просторовий ланцюговий конвеєр; 16— натяжна станці

кінцевим очищенням. Використовують також агрегат Г6-ФСА, який має продуктивність 600 кг слизових субпродуктів за годину.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+