Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.10. Витоплювання кісткового жиру в установках безперервної дії

Лінія Я8-ФОВ (рис. 7.12). Добування жиру на цій лінії прово­дять за допомогою гарячої води з подаванням гострої пари. Одно­часно сировину перемішують і здійснюють вібрацію, щоб інтенси­фікувати тепломасообмін між кістками і гарячою водою.

Кістки, подрібнені до розміру не більше ніж 30 мм скребковим елеватором, безперервно завантажують у віброекстрактор. Екст­рактор заповнюють гарячою водою (75 — 85 °С) у співвідношенні 1 : 1 і подають гостру пару (0,1 — 0,3 МПа). Вібропривід здійснює гвинтові коливання корпусу частотою 25 Гц, що забезпечує верти­кальне переміщення кісток знизу вгору з потоком гарячої води. Рухаючись угору, часточки кісток потрапляють у патрубок розван­таження, де відокремлюються від жироводяної емульсії і виван­тажуються із апарата. Жироводяна емульсія зливається із екстрак­тора самопливом і після відокремлення твердих часточок у центрифузі надходить на сепарування. Оброблені у віброекстрак- торі кістки промиваються гарячою водою 90 — 95 °С (у співвідно-

Рис. 7.12. Лінія Я8-ФОВ для знежирення кісток:

1 — подрібнювач; 2 — елеватор; 3 — екстрактор; 4 — промивач-роздільник; 5 — центрифуга; 6 — сепаратор; 7 — насос; 8 — пульт керування


шенні 1 : 5) у центрифузі зі шнековим вивантаженням кісток. Рід­ка фаза після розділення спрямовується у шнекову відстійну центрифугу для видалення дрібних кісток, потім усепаратор для остаточного очищення жиру. Знежирені кістки направляють на виробництво кормового борошна.

Продуктивність лінії 500 кг сировини за годину, тривалість ци­клу 8 хв. Залежно від виду сировини вихід жиру вищого і І сортів становить 8,2 — 18,0 % від маси кісток.

Лінія Я8-ФЛК (рис. 7.13). Ця лінія призначена для отримання харчового жиру і кормового борошна і складається з двох ділянок: знежирення і сушіння. На ділянці знежирення розміщено уста-

Рис. 7.13. Лінія Я8-ФЛК для переробки кісток:

1 — спуск для сировини; 2 — подрібнювач; 3, 10 — елеватори; 4 — насос; 5 — сепа­ратор; 6 — відстійник; 7 — жировідокремлювач; 8 — збірник жирової маси; 9 — вовчок; 11 — центрифуга; 12 — бункер-накопичувач; 13 — сушильний агрегат; 14 — дробильний агрегат


новку Я8-ФУЖ, на ділянці сушіння — сушильний агрегат, елева­тор і дробарку.

Кістки подають на приймальний стіл, потім у подрібнювач. Подрібнені кістки завантажують у жировідокремлювач на першу стадію знежирення. Витоплений жир із жировідокремлювача ви­тікає у збірник, а частково знежирені і зневоднені кістки надхо­дять у вовчок з діаметром отворів решітки 30 мм, де повторно по­дрібнюються. Кісткова маса накопичується в бункері, елеватором завантажується у бункер-накопичувач, а звідти порціями заван­тажується у центрифугу на повторне знежирення.

У центрифузі відбувається двостадійне оброблення кісток при подаванні гострої пари тиском 0,3 — 0,4 МПа протягом 3 — 4 хв. Жир крізь отвори в стінках барабана стікає у збірник жирової ма­си, що надходить із жировідокремлювача і центрифуги. Далі маса перекачується у два відстійники, а після відстоювання жир піді­грівається до 90 — 100 °С і самопливом спрямовується у сепаратор.

Знежирені кістки вивантажуються із центрифуги і направля­ються у шнековий сушильний агрегат. Висушені кістки подріб­нюють на дробарці. Залежно від виду сировини вихід харчового жиру становить: трубчасті кістки — 17 — 18 %, кулаки — 17,5, хреб­ці — 10, тазові кістки — 11 %.

Рис. 7.14. Лінія В6-ФКА для переробки кісток:

1 — підіймач; 2 — стіл для сировини; 3 — подрібнювач; 4 — елеватори; 5 — екст­рактор; 6 — промивач; 7 — сушарка; 8 — дробарка; 9 — установка для дозування, фасування і пакування борошна; 10 — машина АВЖ-130; 11 — центрифуга; 12 — сепаратори


Лінія В6-ФКА (рис. 7.14). Сировиною для виробництва кістко­вого жиру і кормового борошна на цій лінії є кістки, які отримують після обвалювання м’яса, і кістковий залишок, отриманий після механічного дообвалювання м’яса всіх видів худоби, допущеної ветеринарно-санітарним наглядом для переробки на харчові по­треби.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+