Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. Переробка крові та продукти з крові

Кров продуктивних сільськогосподарських тварин використо­вують для виробництва харчової, лікарської, кормової і технічної продукції. Це зумовлено кількісними і якісними властивостями крові та вмістом важливих фізіологічно активних речовин.

Переробляти кров на харчові потреби і для виробництва ме­дичних препаратів можна тільки після ветеринарного огляду туші та внутрішніх органів тварин. Кров для переробки беруть від здо­рових тварин великої рогатої худоби та свиней. Кров дрібної рога­тої худоби, коней, птиці використовують тільки для виробництва кормів і технічної продукції.

Медичні препарати виготовляють із цільної крові, фракцій фо­рмених елементів, кров’яної плазми, сироватки.

Із фракцій формених елементів найчастіше виробляють сухий або рідкий гематоген, із плазми, що містить цінні білки і фізіоло­гічно активні речовини, — білкові кровозамінники та білкові гід­ролізати спеціального призначення.

З цією метою кров відбирають порожнистим ножем з викорис­танням вакууму, дотримуючись суворих вимог санітарії.

Видалений з крові фібрин використовують для виробництва гі­дролізатів, фібринових плівок, живильних мікробіологічних сере­довищ. За відсутності умов та обладнання кров і фібрин призна­чаються для виробництва кормового, кров’яного і м’ясо-кісткового борошна.

Наявність у крові добре розчинних білків робить її придатною для виробництва чорного і світлого технічного альбуміну, а також піноутворювачів.

Чорний альбумін використовують для виробництва фанерного клею, світлий — у поліграфічній і текстильній промисловості, пі- ноутворювач — у вогнегасниках.

В умовах м’ясокомбінатів цільну кров, придатну на харчові по­треби, направляють для виробництва кров’яних виробів (кров’яні ковбаси, м’ясні хліби, сальтисони), а також у поєднанні з білками молока — для виробництва ковбас. Іншу кров розділяють на рідку фракцію (плазму або сироватку) і формені елементи.

Плазму і сироватку використовують у ковбасному виробництві і для виготовлення світлого харчового альбуміну.

Технічну кров переробляють на кормове борошно і застосову­ють для виробництва піноутворювачів, а за наявності розпилюва­льних сушарок — технічного альбуміну.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8. Переробка крові та продукти з крові