Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Консервування крові

Кров, отримана від тварин у перші години після забою, має бак­терицидні властивості. В умовах стерильного відбору наявна кіль­кість мікроорганізмів навіть за температури, що наближається до 37 °С, упродовж 3 год знижується в кілька разів.

Проте у відділенні первинної переробки худоби стерильності до­сягти практично неможливо, тому у разі недотримання належних санітарних умов відбору і переробки, а також максимального ско­рочення часу між знекровленням і подальшою переробкою кров псується. Щоб запобігти псуванню крові у разі затримки переробки (для накопичення належного обсягу), транспортування і підвище­них температур переробки, фабрикат консервують.

Консервувати технічну кров нескладно. Після видалення фіб­рину в кров додають сильний антисептик (наприклад, кристаліч­ний фенол в кількості 2,5 кг на 1 т крові) з попереднім емульгу­ванням його у 20 л холодної води.

Харчову кров можна консервувати кухонною сіллю. Кров, що містить 2,5 % солі, може зберігатися за температури 3 — 4 °С упро­довж двох діб, а при 10 % солі — до п’яти діб. Наявність солі спо­вільнює згортання крові.

Однак для виробництва альбуміну цей метод не придатний че­рез збільшення зольності продукту. В цьому разі кров (плазму і сироватку) консервують заморожуванням за температури до —10 °С. У такому стані кров може зберігатися до 6 місяців. Проте цей метод енергомісткий, а також при розморожуванні спричинює гемоліз крові.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+