Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.11. Виробництво кров’яного борошна

Кров і фібрин містять до 80 % вологи. Видаляти таку кількість води випаровуванням або висушуванням для технічної сировини економічно невигідно. Виходячи з цього, перед сушінням цієї си­ровини попередньо видаляють частину вологи коагуляцією (зва­рюванням) і її віджиманням (пресовий метод) з коагуляту. За цьо­го способу зневоднення втрачається деяка кількість кормових ре­човин.

Для коагуляції використовують металеві прямокутні чани, ба­ки для передування, коагулятори, що нагріваються гострою па­рою.

Нагрівання триває 1 год. Майже всі білкові речовини коагулю­ють і віддають вологи до 15 % від маси сировини. Воду, що відді­лилася, зливають у каналізацію, а коагулят направляють на су­шіння або додатково зневоднюють пресовим методом.

Коагуляція, яку проводять у чанах, має недоліки, до яких на­лежать складність механізації розвантаження і дотримання сані­тарних вимог виробництва. Використання для коагулювання си­ровини баків для передування дає змогу вести процес у закритій системі і поєднувати операції коагуляції і транспортування коагу­ляту в одному апараті.

Коагулятор є щільно закритим прямокутним резервуаром зі сферичним днищем, в якому обертається шнек. Коагулятор має завантажувальну горловину, що періодично відкривається за до­помогою живильника. Тиск пари в оболонці коагулятора стано­вить 167 — 196 кПа.

Кров самопливом надходить в апарат і коагулюється гострою парою, а коагулят вивантажується шнеком з протилежного боку апарата. Шнек коагулятора віджимає частину рідини. Продук­тивність апарата 200 кг крові за годину. Коагулят направляють на пресування і подальше сушіння.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+