Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Технологія оброблення щетини-шпарки

Процес оброблення щетини-шпарки складається з промивання, звільнення від епідермісу і сушіння. Щетину-шпарку оброблять одним із наведених способів.

Перший спосіб. Щетину-шпарку промивають водою тем­пературою 25 — 30 °С упродовж 15 — 20 хв і звільняють від води за допомогою центрифуги.

Щоб очистити від епідермісу, щетину обробляють 30-кратною кількістю 2%-го розчину сульфонафтенової кислоти за температу­ри 62 — 65 °С упродовж 6 — 7 год, після чого кислоту нейтралізують 0,5%-м розчином каустичної соди або їдкого калі.

У деяких випадках використовують 0,01%-й розчин сульфіду натрію, яким обробляють щетину-шпарку при 65 — 70 °С протягом 2 год, і промивають щетину, змінюючи воду не менше ніж 3 рази, знижуючи температуру води від 40 до 20 °С.

Після промивання водою температурою 20 — 30 °С протягом 15 — 20 хв з інтенсивним перемішуванням її обробляють розчином тринатрійфосфату з концентрацією 1,5 % при 60 — 65 °С протягом 20 — 25 хв. Рідинний коефіцієнт при обробленні розчином тринат­рійфосфату дорівнює 10. Після оброблення тринатрійфосфатом щетину промивають 20 — 30 хв у проточній воді до нейтральної реакції, контролюючи процес промивання за фенолфталеїном.

Другій спосіб. Щетини-шпарку у кількості 200 — 300 кг за­вантажують у перфоровану корзину, яку за допомогою тельфера опускають у чан, куди подають 1000 л розчину, що містить 6 г/л метасилікату натрію в концентрації 0,6 і 0,4 % кальцинованої со­ди. Щетину витримують 20 — 30 хв при перемішуванні, двічі-тричі піднімаючи і опускаючи корзину із щетиною.

Із перфорованої корзини щетину частинами по 3 — 4 кг заван­тажують у мийну машину безперервної дії. Під час промивання в машину безперервно подають воду температурою 70 — 80 °С. В мі­ру промивання щетину з мийної машини завантажують у візок з перфорованим дном. її промивають протягом 40 — 50 хв до нейт­ральної реакції за фенолфталеїном.

Після оброблення за першим або другим способом і видалення зайвої вологи (стіканням або центрифугуванням) щетину сушать на стрічковій сушарці, укладаючи її на стрічку сушарки шаром завтовшки 4 — 5 см. Сушіння проводять повітрям температурою 75 — 80 °С.

Оброблена щетина містить не більше ніж 12 % вологи, близько 3 % жиру і не більш як 10 % сторонніх домішок. Суху щетину складають у мішки зі щільної тканини, зашивають їх шпагатом і маркують.

Маса упакованого мішка не повинна перевищувати 40 кг. Упа­ковану щетину зберігають у сухому провітрюваному приміщенні за температури 15 — 18 °С на підтоварних піддонах на висоті 20 — 30 см від підлоги.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+