Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.6. Маркування консервів

На кришках металевих банок методом рельєфного маркування або незмивною фарбою наносять умовні позначення у такій послі­довності:


♦ число виготовлення — дві цифри (до дев’ятої включно попе­реду ставлять 0);

♦ місяць виготовлення — дві цифри (по порядку, до дев’ятої включно попереду ставлять 0);

♦ рік виготовлення — дві останні цифри;

♦ номер зміни — одна цифра;

♦ асортиментний номер — одна—три цифри; для консервів ви­щого сорту до асортиментного номера додають літеру В;

♦ індекс системи, до якої належить підприємство-виробник, — одна-дві літери (м’ясна промисловість — А, харчова промисло­вість — КП та ін.);

♦ номер підприємства-виробника — одна—три цифри.

При позначенні асортиментного номера однією або двома циф­рами між ними і номером зміни залишають проміжок відповідно у два або в один знак. Маркувальні позначки розміщують у два або три ряди (залежно від діаметра банки) на кришці або частково на кришці, а частково на денці, не розриваючи умовних позначок на поверхні, яка обмежена бомбажним кільцем або кільцем жорсткості.

Наприклад, консерви «Яловичина тушкована» з асортимент­ним номером 01, виготовлені на підприємстві номер 93 у системі м’ясної промисловості України 12 лютого 2005 р. на першій зміні позначаються так:

Знаки повинні мати розміри від 1,0 до 5,0 мм за шириною і від

2,5 до 7,0 мм за висотою.

При рельєфному маркуванні глибина лунки має становити

0, 45 — 0,50 мм, цифри повинні бути чіткими, але без гострих гра­ней і порушень цілісності лакового покриття і полуди.

На кришках літографованих банок методом рельєфного марку­вання або незмивною фарбою наносять лише дату (число, місяць, рік) виготовлення консервів і номер зміни.

Банки художньо оформляють і маркують літографуванням або наклеюванням паперових етикеток на циліндричну поверхню із зазначенням таких даних:

♦ найменування консервів;

♦ найменування і місцезнаходження підприємства-виробника, його підпорядкування і товарний знак (за наявності);

♦ сорт консервів;

♦ маса нетто банки;

♦ позначення нормативно-технічної документації на продукцію;

♦ основні компоненти, які входять до складу консервів;

♦ інформаційні відомості щодо поживної та енергетичної цінно­сті консервів;

♦ термін зберігання з дня виготовлення;

♦ умови зберігання;

♦ дата виготовлення (для скляних банок);

♦ перший рядок: дата (число, місяць, рік) виготовлення;

♦ другий рядок: номер зміни, асортиментний номер консервів, індекс системи та номер підприємства-виробника.

Ящики, картонні коробки і пачки маркують, зазначаючи такі дані:

♦ найменування консервів;

♦ найменування підприємства-виробника і його підпорядкова­ність;

♦ кількість банок.

При пакуванні в ящики консервів у банках з покриттям нейт­ральними антикорозійними мастилами в кожний ящик має бути укладений окремий пакет з маслостійкого матеріалу з єтикетка- ми, кількість яких відповідає кількості банок у ящику.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+