Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

17.1. Характеристика і призначення клею

Органічний клей виготовляють на основі природних поліме­рів — продуктів переробки кісток і м’якої сполучнотканинної си­ровини. Клей застосовують для з’єднання різних змочуваних по­верхонь матеріалів унаслідок утворення адгезійного зв’язку клей­кої плівки між поверхнями матеріалів, що склеюються.

Клей виробляють кістковий (з кісток) і міздровий (з м’яких тка­нин, що містять колаген).

Міздровим клеєм називають продукт, який отримують розва­рюванням з водою міздри, спилкової обрізі, обрізі пергаментних шкур, лобашів, лап і обрізі сирих шкур та інших видів кледаючих відходів з наступним концентруванням отриманих розчинів і ви­сушуванням.

Міздровий клей має вищу здатність до склеювання, ніж кістко­вий.

Залежно від вмісту сухих речовин та ступеня подрібнення твер­дий клей виготовляють у вигляді: плиток, гранульований; у ви­гляді гранул, крупинок, пластинок, лузги, а також порошку. Крім цього, клей можна випускати у вигляді клейових драглів (галер- ти), що містять не менше ніж 49 % сухих речовин, та розчину, що складається з 18 % товарного сухого клею, 80 % вологи та 2 % мі­неральних речовин.

Плитки клею мають колір від світло-жовтого до темно-коричне­вого з гладенькою або гофрованою блискучою поверхнею. У сере­дині плиток допускаються невеликі бульбашки повітря. В тонких місцях плитки мають просвічуватись. Усі види клею не повинні мати слідів плісняви і бактеріологічних утворень. Розміри плиток: довжина до 20 см, ширина до 10 см, товщина до 15 мм.

Гранульований клей має проходити крізь сито з отворами 1 см2.

Розмір лузги не нормується.

Якість твердого тваринного клею залежить від його здатності до склеювання та міцності за граничним напруженням зсуву скле­єних зразків матеріалу, яке становить від 4 до 10 кПа, вмісту вологи, яка не повинна перевищувати 17 %. Зольність твердого клею — 2,0 — 3,5 %, вміст жиру — 0,3 — 0,5 % до сухого залишку, рН — 5,5 - 7,5.

За фізико-хімічними і органолептичними показниками міздро­вий клей поділяють на клей екстра, клей вищого, І, ІІ і ІІІ сортів (табл. 17.1).

Кістковий клей поділяють на клей І, ІІ і ІІІ сортів.

Таблиця 17.1. Фізико-хімічні показники міздрового клею


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+