Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.5.1. Переробка технічної сировини в горизонтальних вакуумних котлах з відбиранням жиру на пресах

Кормове борошно і технічні жири виробляють у горизонталь­них вакуумних котлах із знежиренням шквари на пресах. Техно­логічний процес виробництва м’ясо-кісткового борошна у вакуум­них котлах із знежиренням шквари на пресах полягає в наступ­ному. Подрібнені кістки, жирову та жировмісну сировину після об’ємного дозування (або зважування) завантажують у вакуумні котли. Сировину завантажують у котел згідно з рецептурою і нор­мою завантаження. Сировину, законсервовану сіллю, завантажу­ють у котли після попереднього промивання проточною водою протягом 10 хв, а законсервовану піросульфатом натрію (калію) — без видалення консерванту. Розварювання, стерилізацію сирови­ни, сушіння шквари і витоплювання жиру проводять у вакуумно­му котлі за такими режимами:
Сировину переробляють за дві фази. Отриману в котлі масу, що складається з сухої шквари і жиру, відціджують. При цьому жир профільтровується крізь шар м’ясо-кісткової шквари, фільт­рувальну перегородку і стікає у відстійник. Жир, що залишився в шкварі, після її вивантаження із котла відділяють у відціджувачі, а потім подають на преси.

Шквару з відціджувача знежирюють на шнековому пресі без­перервної дії. Отриманий на пресі жир стікає у відстійник для очищення та відокремлення дрібних часточок шквари (фузи). Віджата шквара по спуску через спеціальний магнітний пристрій подається на подрібнення в дробарку. Після цього шквара надхо­дить для просіювання на вібросито, а потім — у бункер. Упаковане у відповідну тару і зважене борошно направляють на зберігання.

Переробку вторинної сировини на м’ясопереробних підприємс­твах невеликої продуктивності можна здійснювати за допомогою комплексу обладнання К7-ФМП (рис. 18.7).

Рис. 18.7. Схема комплексу обладнання для виготовлення м’ясо- кісткового борошна:


1 — дробарка для кісток; 2 — вакуумний котел місткістю 1,6 м3; 3 — відціджувач; 4 — прес для шквари; 5 — дробарка для шквари; 6 — вібросито; 7 — відстійник; 8 — стіл для накопичення і промивання м’якушевої сировини


Тверда сировина та великі відруби з кістками надходять до дро­барки. М’якушеву сировину промивають на столі. Підготовлену си­ровину завантажують у горизонтальний вакуумний котел місткістю

1,6 м3. Після термооброблення за певними режимами шквара над­ходить у відціджувач. Остаточно її знежирюють за допомогою пре­са. Висушену та знежирену шквару подрібнюють на дробарці і про­сіюють. Жир з відціджувача й преса надходить у відстійник.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+