Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4.8. Узагальнення результатів проведеного аналізу

На завершальному етапі підводять підсумок або роблять своєрід­не узагальнення отриманих результатів.

Слід мати на увазі, що розглянуті етапи проведення оцінювання фінансового стану сільськогосподарських підприємств за цією мето­дикою не є чимось відокремленим і незалежним одне від одного. Вони становлять одне ціле і мають розглядатись і враховуватись комплексно.

Особливу увагу потрібно приділити оцінюванню фінансового стану, ліквідності та ефективності використання капіталу, а також наявності, складу й руху заборгованості підприємства.

Після проведення аналізу визначають основні напрями подаль­шої роботи підприємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+