Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4. Оцінювання фінансового стану та виробничо- фінансових результатів діяльності підприємств малого і середнього бізнесу на селі

В умовах ринкової економіки виникає потреба в об’єктивному оцінюванні фінансового стану суб’єктів малого і середнього бізнесу та їхніх партнерів. По- перше, в умовах фінансової нестабільності підприємства його власники самостійно ухвалюють рішення щодо проведення аналізу виробничо-фінансового стану цього підприємст­ва з метою розроблення стратегії діяльності підприємства, в тому числі його фінансової санації. Аналогічне рішення може прийма­тися за ініціативою кредиторів на ухвалу арбітражного суду. По-друге, оцінюючи власні ризики, партнери суб’єктів малого і середнього бізнесу вивчають їхній фінансовий стан. По-третє, оцінювання реального фінансового стану підприємства потребують потенційні інвестори та банки, що кредитують малий і середній біз­нес.

Оцінювання виробничо-фінансових результатів діяльності та фі­нансового стану підприємств малого і середнього бізнесу належить до спеціального аналізу і може здійснюватися з різним ступенем деталізації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

13.4. Оцінювання фінансового стану та виробничо- фінансових результатів діяльності підприємств малого і середнього бізнесу на селі