Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4.2. Основні вихідні дані для проведення аналізу

Для здійснення аналізу використовують показники таких форм фінансової звітності:

► форма № 1 «Баланс підприємства»;

► форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

► форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

► форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», а також спеціальні форми бухгалтерської звітності сільськогоспо­дарського підприємства:

► форма № 6-АПК «Виробництво продукції і продуктивність праці»;

► форма № 7-АПК «Реалізація сільськогосподарської продукції»;

► форма № 9-АПК «Виробництво і собівартість продукції рос­линництва», 7. Землекористування (за даними державного обліку земель).

Перелік показників для аналізу наведено в табл. 13.1 — 13.6.
Таблиця 13.2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

І. Фінансові результати


Таблиця 13.3. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

ІІ. Основні засобиТаблиця 13.6. Форма № 9-АПК «Виробництво і собівартість

продукції рослинництва», 7. Землекористування

(за даними державного обліку земель)


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+