Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.7. Сутність та мета інвестиційного менеджменту, його принципи і місце у системі загального менеджменту підприємства

Комплекс питань, пов’язаних із здійсненням ІД підприємства, потребує знань теорії і практики прийняття управлінських рішень щодо інвестування. Цей комплекс питань є предметом відносно нової галузі знань, що отримала назву ІМ, який є складовою частиною менеджменту підприємства..

Інвестиційний менеджмент (ІМ) – система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з ІД підприємства. ІМ тісно пов'язаний з іншими фундаментальними системами управління підприємства. Наприклад, із фінансовим менеджментом через формування інвестиційних ресурсів; із виробничим менеджментом цей зв'язок опосередковується через спільне управління формуванням основних та оборотних коштів; із менеджментом персоналу через здійснення інтелектуальних інвестицій у робітників підприємства.

Ефективне управління ІД здійснюється за такими принципами:

1. Взаємозв'язок із загальною системою управління на підприємстві в цілому та з окремими функціональними системами управління, зокрема.

2. Спрямованість на досягнення конкретних цілей інвестування.

3. Визначення напрямків ІМ в залежності від об'єктів інвестування.

4. Єдність інвестиційної стратегії та ІМ на підприємстві.

5. Єдність інвестиційних цілей, результатів ІД та засобів їх досягнення.

6. Комплексність ІМ, що передбачає планування, аналіз, регулювання та контроль за ІД.

7. Розробка методів та засобів ІМ з урахуванням підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку та мінімізації інвестиційних ризиків.

Основною метою ІМ є:

- забезпечення ефективної реалізації інвестиційної стратегії СПД;

- максимізація добробуту власників СПД, реалізація ефективної стратегії розвитку СПД.

Процес ІМ на підприємстві складається з таких етапів:

- визначення інвестиційних потреб на конкретному етапі розвитку підприємства;

- пошук альтернативних форм, проектів та інструментів задоволення інвестиційних потреб;

- оцінка інвестиційної привабливості окремих інвестиційних проектів та інструментів;

- прийняття інвестиційних рішень щодо формування інвестиційної програми;

- організація реалізації прийнятих інвестиційних рішень;

- контроль за процесом реалізації прийнятих інвестиційних рішень;

- постінвестиційний моніторинг ефективності проектів та інструментів, за необхідності, – коригування інвестиційної програми.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+