Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. Аудиторська оцінка системи внутрішнього аудиту і контролю

Згідно зі ст. 23 Закону України "Про аудиторську діяльність" діяльність аудиторських фірм обмежена наданням аудиторських послуг та видами робіт, які безпосередньо стосуються надання ауди­торських послуг — консультацій, перевірок або експертиз. Аудитори і аудиторські фірми не мають права безпосередньо брати участь у виробничому процесі на підприємстві або впливати на нього. Ця законодавча норма обумовлена існуванням двох форм проведення аудиту, які мають різну мету, — це внутрішній і зовнішній аудит. Внутрішній аудит проводиться всередині самої організації за вимо­гою керівництва підприємства аудиторами, які працюють у цій орга­нізації, і тією чи іншою мірою виконання їхніх функцій залежить від впливу керівництва підприємства. Тому внутрішній аудит не можна вважати незалежним і об'єктивним. Проте це не зменшує значення і важливості внутрішнього аудиту як невід'ємної частини контролю.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

7. Аудиторська оцінка системи внутрішнього аудиту і контролю