Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.1.1. Вимоги до створення аудиторської фірми

Аудиторська фірма — це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займаєть­ся виключно проведенням аудиту і наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30%.

Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо в ній працює хоча б один аудитор.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговель­ною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їхньо­го права на одержання дивідендів від акцій та доходів від інших корпоративних прав.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Перед державною реєстрацією аудиторської фірми бажано узго­дити назву, статут і установчий договір фірми у секретаріаті Ауди­торської палати України.