Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.1. Загальна характеристика організації підприємства

Цілі і завдання аудиторської перевірки.

Аудитор повинен спланувати і провести перевірку таким чином, щоб забезпечити обгрунтовану впевненість у тому, що:

— підприємство зареєстроване відповідно до чинного законодав­ства;

— статутні документи складені за чинним законодавством і в них закладені можливості всебічного розвитку підприємства згідно з предметом і цілями діяльності;

— діяльність підприємства здійснюється за вимогами статуту і не суперечить чинному законодавству;

— в діяльності підприємства відсутні такі види діяльності, які наносили б йому значну шкоду, аж до ліквідації;

— статутний фонд підприємства сформований згідно з чинним законодавством.

Аудитор виявляє основну інформацію про підприємство за мето­дикою, наведеною у табл. 11. 1.

Підприємство клієнта слід вивчати і аналізувати у контексті соці­ально-економічного середовища, з яким клієнт взаємодіє у процесі своєї діяльності.

Таблиця 11.1. Методика аудиту об’єкта на стадії "Загальна характе­ристика організації підприємства"