Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11. Аудит і аналіз стратегічних напрямків функціонування підприємств

Закон України "Про аудиторську діяльність", Національні нор­мативи аудиту вимагають від аудиторів і аудиторських фірм квалі­фікованого підходу до вирішення завдань аудиту, і насамперед ауди­торської оцінки стратегічних напрямків діяльності підприємств.

В економічній літературі є багато підходів щодо визначення стра­тегічних напрямків діяльності підприємств, тому при перевірці їх слід керуватися також Національними нормативами аудиту № 10 "Знання бізнесу клієнта". Цей норматив зобов'язує аудитора під час проведення аудиторської перевірки фінансової звітності одержати повну інформацію про бізнес клієнта, що дає аудиторові можливість з'ясувати та осягнути події, операції та практичні дії, які, на думку аудитора, можуть серйозно вплинути на фінансову звітність. Пропо­нується проведення аналізу й аудиту у такій послідовності.

1.

Загальна характеристика організації підприємства.

2.

Фактори навколишнього економічного середовища.

3.

Задачі і стратегія підприємства в цілому.

4.

Фінанси підприємства.

5.

Маркетинг.

6.

Виробництво.

7.

Дослідження і розробки.

8.

Трудові ресурси.

9.

Управлінські системи і практична діяльність.

10.

Ефективність.

Обсяги і послідовність проведення дослідження встановлюється ауди­тором самостійно з огляду на конкретні вимоги і завдання аудиту.