Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.3. Загальні завдання і стратегія підприємства в цілому

Дослідження завдань, стратегії і планів бізнесу клієнта — один з основних елементів аудиту стратегічних напрямків функціонування підприємства, який є основою для досконалішого аналізу різних функцій і галузей діяльності підприємства та оцінки виробництва. Аудитор досліджує методологію і методи, які використовує підприєм­ство для розробки планів та інших нормативних документів. Особ­лива увага приділяється суперечливим цілям, новим проектам, щодо реалізації яких клієнт має недостатньо досвіду.

Методика проведення аудиту наведена у табл. 11. 3.

Таблиця 11.3. Методика проведення аудиту загальних завдань І стра­тегії підприємства

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

і

2

3

4

1

Перевірка методологіч­ної бази

Методика планування; нормативи; плани

Аналіз методів визначення цілей і завдань підприємства, розробки системи стратегічних, тактичних і робочих планів, ділянки під­приємства, управління якими не потребує складання планів

2

Оцінювання цілей І завдань


Оцінювання цілей і специфічних організаційних завдань керівництва

Продовження табл. 11. 3

1

2

3

4

3

Оцінювання

стратегічних

пріоритетів


Визначення основних напрямків розвитку підприємства за галу­зями ділової активності, в тому числі за капіталовкладеннями


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+