Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2.4. Аудит індексації основних засобів

Аудит індексації основних засобів проводиться з метою встанов­лення наявності та правильності проведення індексації основних засобів. Аудитор вивчає документи, які підтверджують проведення індексації балансової вартості. Такими документами є складені комі­сією з індексації відомості індексації балансової вартості основних засобів та їх зносу відповідно до законодавчих актів. Далі пере­віряється правильність відображення зміни вартості основних за­собів у бухгалтерському обліку.

Підприємства, об'єднання та організації мають відображати цю операцію бухгалтерським записом Д-т 01 — К-т 88 — на суму зміни вартості основних засобів; Д-т 88 — К-т 02 — на суму зміни зносу. Також перевіряється наявність списання загального сальдо субрахунка "Індексація балансової вартості основних засобів" ра­хунка 88 "Фонди спеціального призначення" в кореспонденції з ра- хунком 85 "Статутний фонд" у тому ж звітному періоді, в якому відображені результати індексації підприємства державної форми власності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+