Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

У системі виробництва продукції вівчарства технологія за­безпечує реалізацію спадкових задатків продуктивності тварин та організаційну впорядкованість і практичну доцільність ви­робничого процесу на основі біологічних особливостей тварин і природно-економічних умов конкретного господарства. Як і будь-яка технологія, вона включає спосіб виробництва і процес виробництва.

Спосіб виробництва — це принципова схема одержання продукції певного виду та якості, що ґрунтується у вівчарстві на закономірностях онтогенезу тварин і спадкових задатків овець щодо конкретного виду продуктивності. Елементарна одиниця способу виробництва — пара овець у безперервному часі зміни поколінь і виробничого використання. У технологічному аспекті головне тут — закономірності відтворення овець у повному онто­генетичному значенні, а також особливості годівлі, утримання тварин і одержання та переробки продукції.

Процес виробництва — це одержання відомим способом виробництва певної кількості продукції овець за мінімальних затрат праці, енергії, матеріальних засобів і коштів, оптималь­них умов праці й побуту людей, максимального збереження та поліпшення природних умов. Елементарна одиниця процесу виробництва — стадо овець. Тому в організації виробництва пев­ної кількості продукції вирішують питання: про розмір стада, його структуру, статеві і вікові групи та розмір виробничих груп (отар) овець різного віку і статі; рух поголів’я, підготовку і здійс­нення виробничих процесів з відтворення стада (парування, яг­ніння, вирощування ягнят, відлучення їх від вівцематок, виро­щуванні молодняку, вибракування і поповнення дорослого по­голів’я); виробничу систему годівлі, утримання й догляду тварин різних статевих і вікових груп та одержання і переробку про­дукції овець.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА