Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4.1. Показники технологічності виробу

Оцінка технологічності може бути двох видів: якісною і кількісною.

Якісна оцінка характеризує ТВК узагальнено, на підставі досвіду виконавця. Якісна оцінка виконується під час проектування виробу, Вона передує кількісній оцінці і визначає доцільність виконання останньої.

Кількісна оцінка характеризує ТВК за допомогою показників, значення яких дає уяву про ступінь задоволення вимог до технологічності конструкції. Кількість таких показників повинна бути мінімальною, але достатньою для оцінки ТВК.

Абсолютна трудомісткість виготовлення виробу визначається як сума нормо-годин, які витрачаються на виготовлення, монтаж виробу поза межами підприємства-виготівника, технічне обслуговування або ремонт виробу.

Рівень технологічності конструкції за трудомісткістю - визначається коефіцієнтом Крт - Т1 / Т2 , де Т1 і Т2 - досягнута трудомісткість і базовий показник трудомісткості виготовлення виробу.

Собівартість виробу Sm визначається як сума видатків коштів на матеріали; заробітну плату виробничого персоналу з нарахуваннями; накладні видатки, що включають в себе видатки на спожиту енергію, ремонт та амортизацію обладнання, інструмент, мастильні та інші види допоміжний матеріалів, які передбачені для виконання робіт.

Рівень технологічності конструкції за собівартістю - це коефіцієнт Кр = Sm/Sб, де Sб, - базовий показник технологічної собівартості.

Матеріаюємність виробу характеризує кількість матеріалів, витрачений на виробництво виробу та його експлуатацію. Показник визначається в одиницях маси.

Дуже часто матеріалоємність характеризується питомою матеріалоємністю Кпм=М/Р, де М - суха маса виробу, Р - номінальне значення основного технічного параметра виробу (потужність, продуктивність тощо).

Енергоємність виробу характеризує кількість паливно-енергетичних ресурсів, ідо затрачені на його виробництво, монтаж, технічне обслуговування, ремонт і утилізацію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+