Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4.2. Вимоги до технологічності конструкції деталей машин і вузлів

Конструкція деталі повинна бути максимально простою за конфігурацією, мати надійні технологічні бази і забезпечувати можливість застосування обладнання, яке забезпечує високу продуктивність праці при її виготовленні. Вид заготовки значною мірою визначає технологічний процес механічної та інших видів обробки деталі та її трудомісткість. Спосіб отримання заготовки встановлюється залежно від

обсягу випуску. Заготовки за формою і розмірами повинні наближатися до форми і розмірів готової деталі, що сприяє зменшенню обсягів механічної обробки, кількості відходів і собівартості виготовлення.

Показані на рис. 1.2, б і рис. 1.2, г конструкції заготовок, які потребують значно менших затрат праці на виготовлення форм для їх відливання, ніж заготовки, які зображено на рис. 1.2, а, в.


Допустимі відхилення форми, розмірів, взаємних розташувань і параметрів шорсткості поверхонь встановлюють відповідно до функціональних призначень деталей та складальних одиниць, а також вимог до їх надійності в експлуатації. На рис. 1.3 показано приклади виконання деталі, що забезпечують різні рівні обсягів механічної обробки.


Якщо в конструкції виробу передбачаються отвори, то бажано, щоб вони були наскрізними, поверхні входу і виходу інструментів нормальними до осі отвору, відстань осі отвору від краю виробу повинна не меншою від діаметра отвору.

Технологічність вузлів, які входять у склад виробу, забезпечується в комплексі з забезпеченням технологічності самого виробу. Кількість деталей у вузлі повинна бути такою, щоб забезпечити


Взаємозв’язок між умовами технологічності конструкції та основними вимогами, що висуваються до неї

найпростішу схему складання. Необхідно передбачити поділ виробу на самостійні вузли, які можна виготовити незалежно від інших.

Необхідно передбачити мінімальну кількість поверхонь і місць з’єднання складових частин. Конструкція з’єднання складових частин повинна виключати додаткову обробку. Вибір методу складання необхідно виконувати на підставі розрахунків і аналізу розмірних кіл.

Між умовами технологічності конструкції та основними вимогами, що висуваються до неї, існують- певйі взаємозв’язки, які наведені в табл. 1.1.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+