Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.1. Нарізання зубчастих коліс слимаковими фрезами

Нарізання зубчастих коліс слимаковими фрезами виконується на зубофрезерних верстатах, які дозволяють виготовляти циліндричні зубчасті колеса з прямими і косими зубцями, слимакові колеса і слимаки, прямобочні і евольвентні шліцеві вали, храпові колеса, зірочки роликових ланцюгових передач та інші деталі. За допомогою спеціальних приставних головок на цих верстатах можна виконувати нарізання зубців на колесах з внутрішнім зубчастим зачепленням

Слимакова фреза - це гвинт (слимак), який в перетині нормальному до напрямку витків має прямолінійний профіль вихідної зубчастої рейки (рис. 11.5). Слимак перетворено в різальний інструмент нарізанням декількох (8-12) поздовжніх канавок. Фрези бувають суцільними, виготовленими з швидкорізальної сталі, або складеними, з напаяними твердими вставками.

Для отримання руху обкатування під час нарізання зубців необхідно, щоб кожному оберту інструмента відповідав поворот колеса на кількість зубців, яка дорівнює кількості заходів слимакової фрези. Тобто, передавальне співвідношення слимакової пари, утвореної фрезою і колесом таке:


де Z - кількість зубців колеса, яке нарізається; kф - кількість заходів слимакової фрези; nф і nк- швидкість обертання фрези і колеса.

Схема фрезерування зубчастих коліс показана на рис. 11.6. На рис. 11.6. а, б показано головний рух різання /, який виконує фреза 1, напрямки руху III колеса 2 для попереднього виставлення фрези і колеса у вихідний робочий стан, рух подачі фрези 11 і напрямок обертання IV колеса, яке піддається обробці. На рис. 11.6, в показано взаємне розташування фрези і прямозубого колеса під час обробки зубців; на рис. 11.6, г - розташування фрези і колеса з косими зубцями, за умови, що напрямки гвинтової лінії зубців колеса і витків фрези збігаються; на рис. 11.6, д - розташування фрези і колеса з косими зубцями, коли ці напрямки протилежні.

Для нарізання слимакових коліс використовуються фрези, конструкція яких показана на рис. 11.7. Схеми нарізання зубців слимакових коліс показані на рис. 11.8.

При радіальній подачі заготовки слимакового колеса (рис. 11.8, а) подача здійснюється доти, доки буде досягнута експлуатаційна міжосьова

відсіань А між слимаком (фрезою) і колесом. При тангенціальній подачі фрези величина 4 не змінюється, а фреза переходить з положення 1 в положення 2.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+