Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.2. Нарізання коліс методами довбання

Нарізання зубців циліндричних прямозубих і косозубих коліс методом довбання виконується на зубодовбальних верстатах за допомогою круглих довбяків або гребінок.

Схема нарізання зубчастого колеса на зубодовбальному верстаті показана на рис. 11.9. Довбяк 2, який закріплено на штоселі верстата 1, здійснює зворотно-поступальний рух I і обертовий рух II. Рух довбяка вниз є робочим ходом, а зворотний - неробочим. Заготовка 3 встановлюється на с гол і верстата і здійснює неперервний обертовий рух III, який узгоджено з обертанням довбяка. Крім зазначених рухів довбяк виконує рух радіальної подачі IV, який забезпечує врізання інструмента в заготовку. Перед початком неробочого ходу заготовка відсувається від довбяка і здійснює поворот у вихідний стан, який був перед початком робочого ходу (рух V). При нарізанні циліндричних коліс з гвинтовими зубцями використовуються косозубі довбяки.

На рис. 11.10 показані конструкції довбяків.

Нарізання зубчастих коліс довбяками забезпечує більш високу Точність порівняно з зубофрезеру-' ’ ванням, але зн#чнд!іі' поступається йому за продуктивністю праці. Як правило, зубодов-бання використовується в тих випадках, коли неможливо вико-*' ристаги зубофрезеру-вання. а саме при виготовленні блоків зубчастих коліс з близьким розташуванням вінців цих коліс, виготовленні коліс з внутрішнім зачепленням, виготовленні шевронних коліс.


Для виготовлення великих зубчастих коліс з модулями до 60 мм і діаметром до 12000 мм застосовуються зуборізні гребінки. Роботи виконуються на вертикальних зубостругальних верстатах.

Під час роботи гребінка 1 закріплена в повзуні, який здійснює зворотно-поступальні рухи I (рис. 11.11). Рух обкатування колеса 2 отримується за рахунок двох взаємно узгоджених рухів: обертання II і поступального III вздовж гребінки. Гребінка контактує з заготовкою тільки при робочому ході, а при зворотному -вона відводиться від заготовки поворотом різцетримача 3 (рух IV). Внаслідок обмеженої довжини гребінки обробка не є неперервною. Після пересування заготовки відносно гребінки на один або декілька кроків виконується повертання стола у вихідний стан і починається обробка наступних зубців, тобто обробка зубчастого колеса виконується по секторах

Для нарізання косозубих коліс головку з повзуном нахиляють на кут, який дорівнює куту нахилу гвинтової лінії зубців колеса. Колеса з модулями до 7 мм нарізають в один прохід, а з більшими модулями - в декілька проходів.


Гребінками, як і круглими довбяками, можна виконувати нарізання шевронних зубчастих коліс.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+