Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Еволюція концепцій маркетингу

З часом маркетинг вдосконалюється, формуються концепції, на основі яких здійснюється управління в цій сфері.

Концепція маркетингу - система поглядів на формулювання завдань, вирішення яких необхідне для досягнення бажаних рівнів збуту на різних ринках, принципи і методи їх вирішення. Відомо п’ять основних концепцій маркетингу. Вони виникли в різні періоди розвитку світової економіки як відповідь на соціальні, економічні та політичні зміни, що відбулися протягом XX століття.

Кожна концепція відображає певний етап розвитку маркетингу, кожний із яких характеризується певними рисами відповідно до факторів, які сформували дану епоху (рис. 1.2).

Концепція вдосконалення виробництва заснована на твердженні, що споживачі будуть купувати товари, які широко поширені і доступні за ціною, отже, керівництво підприємства має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва та системи розподілу. Ця концепція знаходить застосування в двох ситуаціях: коли попит на товар перевищує пропозицію і коли собівартість товару занадто висока, тобто її необхідно знизити, для чого необхідне підвищення продуктивності праці.

Концепція вдосконалення товару полягає в тому, що споживачі будуть купувати товари найвищої якості, і з кращими експлуатаційними властивостями і характеристиками, отже, підприємство повинне зосередити свої зусилля на постійному вдосконаленні товару. Концепція вдосконалення товару призводить до «маркетингової короткозорості», так як випускає з уваги потреби клієнтів.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль (збуту) полягає в проголошенні думки, щодо якої споживачі не купуватимуть товари в достатній кількості, якщо не зроблено значних зусиль у сфері збуту і стимулювання. Агресивно використовують цю концепцію щодо товарів повсякденного попиту, про придбання яких покупець довго не розмірковує. У цій сфері діяльності розроблені і вдосконалені різні прийоми виявлення потенційних покупців і «твердого продажу» їм товару.

Концепція маркетингу характерна для постіндустріального періоду економічного розвитку. Згідно даної концепції в основі досягнення цілей підприємства знаходиться визначення потреб цільових ринків та забезпечення бажаної задоволеності споживачів більш ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. Діяльність транспортного підприємства, основана на маркетинговій концепції управління, як правило, здійснюється за одним чи за кількома напрямами: збільшення обсягів реалізації транспортних послуг на ринках в результаті активізації маркетингової діяльності за рахунок залучення нових клієнтів, тарифного маневрування, удосконалення організації перевезень тощо; розширення кількості та розмірів ринку збуту транспортних послуг через розвиток парку рухомого складу, створення філіалів та зупинок в сусідніх регіонах; розробка, пропонування та реалізація нових транспортних послуг тощо.

Концепція соціально-етичного маркетингу проголошує, що при встановленні потреб, інтересів цільових ринків і забезпеченні бажаної задоволеності більш ефективними ніж у конкурентів способом, необхідно одночасно забезпечити збереження і зміцнення благополуччя споживача і суспільства в цілому. Концепція соціально-етичного маркетингу породжена сумнівами щодо концепції чистого маркетингу в зв’язку з погіршенням якості навколишнього середовища і дефіцитом природних ресурсів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+