Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Суб’єкти маркетингу

Суб ’єкти маркетингу - це підприємства, організації чи окремі особи, між якими існують маркетингові зв’язки (рис. 1.3).

Зазвичай один суб’єкт не може взяти на себе виконання всіх маркетингових функцій внаслідок того, що не володіє достатніми фінансовими ресурсами; часто не виробляє відповідної продукції; не має бажання здійснювати маркетингову діяльність; не дозволяють цього робити розміри і багато іншого.

В структуру транспортного ринку входять два головних взаємодіючих суб’єкти: транспортна система і споживач

транспортної продукції - вантажовідправник і вантажоодержувач, пасажир. Особливості поведінки даних суб’єктів у певних ситуаціях визначають стан системи, вид і структуру моделі, яка описує цей стан. Стратегія поведінки суб’єктів підпорядкована основній меті -захопленню найбільш вигідних позицій на транспортному ринку. Для споживачів транспортних послуг це означає по можливості максимально скоротити витрати на перевезення, домогтися доступності транспорту в будь-який час, забезпечення схоронності і доставки вантажу «точно в термін». Для транспортної системи важливо зберегти або завоювати найбільш сприятливе стратегічне положення в порівнянні зі своїми конкурентами і залучити для перевезення найбільшу кількість вантажів або пасажирів. З цією метою встановлюються конкурентоспроможні тарифи й забезпечується високий рівень сервісу при виконанні транспортних послуг. Результатом реалізації такої стратегії є отримання максимального доходу і відповідного прибутку. Важливими умовами побудови взаємовідносин між суб’єктами конкурентного транспортного середовища є досягнення принципу компромісу, балансу їх економічних інтересів, встановлення по можливості партнерських відносин. Такий компроміс дозволяє отримати ефект всім суб’єктам транспортного ринку. Пошук рівноважних точок є одним із завдань при побудові поведінкових моделей. На основі цього принципу будується багато поведінкових моделей підприємств транспорту і їх споживачів в ринковому середовищі. Однак далеко не завжди вдається домогтися партнерства у взаєминах між окремими видами транспорту, а також між транспортною системою і споживачами транспортної продукції. Найбільш вигідною є можливість отримання одностороннього ефекту при ігноруванні економічного інтересу свого потенційного конкурента.

Кожні з суб’єктів маркетингу мають свої основні функції:

1. Виробник або обслуговуючі підприємства - фірми, що випускають товари або надають послуги.

2. Оптові організації - фірми, що купують продукцію для перепродажу її у роздрібній торгівлі.

3. Роздрібні торговці здійснюють продаж товарів кінцевим споживачам.

4. Спеціалізовані маркетингові фірми здійснюють рекламну, збутову діяльність, надають консалтингові послуги в сфері маркетингу.

5. Кінцеві споживачі купують продукцію для свого особистого споживання.

6. Засоби масової інформації формують уявлення споживача про наявні на ринку товари та послуги, інформують про їх якість, особливості продажів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+