Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Характеристика маркетингових комунікацій

Маркетингові комунікації - багатоаспектне поняття, що охоплює систему відносин, у ході розвитку яких виникає обмін інформацією між різними суб'єктами ринку.

Основними коштами маркетингових комунікацій є:

1. Реклама - будь-яка оплачена форма неособистого подання й просування товару або послуг за допомогою ЗМІ, Інтернет і т.д.

2. PR (зв'язку із громадськістю) - створення певного необхідного компанії іміджу за допомогою проведення певних заходів.

3. Директ-маркетинг або особистий продаж (прямі комунікації) -особливий вид ринкової діяльності, розрахований на індивідуалізованого споживача і його запити, де виробник бере безпосередню участь у поширенні необхідної для нього інформації.

4. Стимулювання збуту - система спонукальних мір і прийомів, що носять, як правило, короткочасний характер і спрямованих на заохочення покупки або продажу.

Порівняльна характеристика основних інструментів _комунікаційного комплексу_

Вид маркетингової комунікації

Сутність даного виду маркетингової комунікації

Основні характеристики маркетингової комунікації

Реклама

Будь-яка платна форма неособистого уявлення й просування ідей, товарів від чийогось імені

- суспільний характер;

- здатність до вмовляння;

- експресивність;

- знеособленість;

- платність.

Зв'язки із громадськістю

Неособисте й неоплачуване спонсором стимулювання попиту

- суспільний характер;

- вірогідність;

на організаційну одиниць шляхом поширення про неї сприятливої інформації

- переконливість;

- не оплатність.

Прямі комунікації

Усне уявленнятовару в ході бесіди з одним або декількома покупцями з метою здійснення запродажу товару

- особистісний характер;

- становлення дружніх відносин із клієнтом;

- більш активне спонукання до відповідної реакції

Стимулювання збуту

Короткочасні заходи заохочення покупки товару

- спонукання до здійснення покупки;

- запрошення до здійснення покупки;

- терміновість;

- привабливість.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+