Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1.7. Топогеодезичне і навігаційне забезпечення

Топогеодезичне і навігаційне забезпечення в дивізіоні організовуються і здійснюються з метою підготовки і своєчасного доведення до командирів і підрозділів топогеодезичних даних, які необхідні для вивчення і оцінки місцевості при підготовці пропозицій, ухваленні рішень, плануванні бойових дій дивізіону, організації взаємодії і управління, для ведення артилерійської розвідки та безпосередньої підготовки стрільби і управління вогнем.

Основними завданнями топогеодезичного і навігаційного забезпечення в дивізіоні є: контроль своєчасного забезпечення підрозділів дивізіону різними видами топографічних карт (у тому числі і електронних) і вимірювальними фото (електронними) документами; доведення до командирів і підрозділів інформації про топогеодезичні та навігаційні дані, які необхідні для виконання бойових завдань; порядок використання приладів навігації; топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку дивізіону, контроль топогеодезичної прив’язки, проведення заходів, що забезпечують своєчасність і якість топогеодезичної прив’язки.

Топогеодезична підготовка є частиною топогеодезичного забезпечення військ. Від якості проведення топогеодезичної підготовки значною мірою залежить ефективність вогню артилерії. Топогеодезична підготовка в дивізіоні (батареї) організовується і здійснюється з метою підготовки та своєчасного доведення до командирів та підрозділів топогеодезичних відомостей, необхідних для вивчення і оцінки місцевості, для прийняття рішення, планування бойових дій дивізіону (батареї), організації взаємодії і управління, для розвідки цілей та безпосередньої підготовки стрільби і управління вогнем.

Топогеодезична підготовка виконується силами самих артилерійських підрозділів, а також спеціальними топогеодезичними підрозділами і включає: доведення до підрозділів вхідних топогеодезичних даних; проведення заходів, що забезпечують своєчасне і якісне виконання топогеодезичного прив’язування; топогеодезичну прив’язку ВП батарей, КСП (СП), постів (позицій) засобів артилерійської розвідки; контроль топогеодезичної прив’язки.

Топогеодезична прив’язка ВП, КСП (СП), постів (позицій), засобів артилерійської розвідки в артилерійському підрозділі включає: визначення прямокутних координат та абсолютних висот; визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів (кутомірів) для наведення гармат і приладів у заданому напрямі.

Для здійснення топогеодезичної прив’язки в дивізіоні створюються групи самоприв’язки вогневих підрозділів, підрозділів артилерійської розвідки. Для цієї роботи залучають і обслуги командирських машин.

Для проведення топогеодезичної прив’язки безпосередньо в батареї створюються: група самоприв’язки ВП і група самоприв’язки КСП (СП).

До складу цих груп, як правило, залучаються обслуги командирських машин.

Групу самоприв’язки ВП, як правило, очолює командир вогневого взводу. До її складу входять: обчислювач (оператор-топогеодезист), а також 1–2 номери гарматної обслуги.

Групу самоприв’язки КСП (СП) очолює командир взводу управління або командир обслуги КМУ (відділення управління). До неї входять 1–2 розвідники з обслуги КМУ (відділення управління).

Особовий склад груп самоприв’язки зобов’язаний: проводити топогеодезичну прив’язку елементів бойового порядку артилерійських підрозділів; вміти швидко орієнтуватися на місцевості за допомогою топографічних карт, (вимірювальних фото (електронних) документів; знати і уміло застосовувати способи і засоби визначення координат і дирекційних кутів орієнтирних напрямів.

Результати топогеодезичної прив’язки елементів бойового порядку артилерійських підрозділів оформляються у вигляді карток топогеодезичної прив’язки.

У повному обсязі питання топогеодезичного і навігаційного забезпечення викладені у посібниках [23, 24].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+