Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи

Суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні особи - це громадяни України, іноземні громадяни (піддані), особи без громадянства, особи, що мають подвійне громадянство(біпатриди) та біженці.

Стаття 50 Цивільного кодексу встановлює, що право на заняття підприємницькою діяльністю надається лише фізичній особі з повною цивільною дієздатністю.

Повна цивільна дієздатність фізичної особи набувається з 18 років чи з моменту реєстрації шлюбу до досягнення 18 років. Крім того, у разі досягнення 16 років і наявності бажання займатися підприємницькою діяльністю за наявності письмової згоди батьків (усиновителів), піклувальника або органу опіки та піклування, особі може бути надана повна цивільна дієздатність і вона може бути зареєстрована як підприємець. Відповідно, підприємницька право­та дієздатність набувається нею з моменту державної реєстрації.

Норми Цивільного кодексу, присвячені статусу фізичної особи- підприємця, встановлюють необхідність державної реєстрації суб' єкта, а також зазначає, що коли фізична особа розпочала підприємництво без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права реалізувати її як підприємець у зв’язку з тим, що вона не легалізована навіть у разі порушення процедури реєстрації чи відмови у неї. По укладеним договорам така особа несе повну відповідальність в межах загальної правосуб'єктності. Організація підприємництва без створення юридичної особи є найбільш простим способом управління майном, необхідним для здійснення такої діяльності. Це проявляється у автономності діяльності фізичної особи-підприємця.

Переваги організаційно-правової форми:

а) можливість реєстрації не тільки за постійним, але і за переважним та тимчасовим місцем проживання (менший реєстраційний збір);

б) можливість поєднання такої діяльності з іншими незабороненими законодавством видами діяльності;

в) самостійне прийняття рішень щодо управління майном, виділеним для зайняття підприємницькою діяльністю;

г) відсутність імперативних вимог, тобто обов’язкових вимог держави щодо формування майнових фондів;

д) можливість легкого вилучення прибутку;

е) спрощений перелік необхідної документації та порядок її ведення, зокрема спрощений порядок бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі податкової;

є) можливість тимчасового призупинення обраної діяльності та наступне її поновлення у вигідний для себе час;

ж) спрощений, порівняно з юридичними особами, порядок ліквідації суб’єкта;

з) мінімальний розмір витрат при отриманні спеціальних дозволів;

і) легкість пристосування до тенденцій ринку;

й) відсутність жорсткої залежності від механізму ціноутворення, характерних для комерційних структур.

Недоліки організаційно-правової форми без створення юридичної особи:

а) законодавче обмеження щодо предмету діяльності;

б) обмеження, обумовлені нездатністю громадянина здійснювати максимально широкий спектр бажаних видів діяльності, наявністю професійних, освітніх та матеріальних можливостей підприємця;

в) обов’язок особи відповідати за підприємницькими зобов'язаннями всім своїм майном.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+