Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Загальна характеристика юридичних осіб

Юридична особа - це організація, яка має відокремлене майно, від свого імені набуває права та обов’язки, зареєстрована у встановленому порядку, може бути позивачем чи відповідачем в суді.

Юридична, особа має певні індивідуальні ознаки:

а) найменування;

б) місце знаходження;

в)печатки і штампи;

г) розрахунковий рахунок;

д) засновницькі документи;

е) фірмові найменування, знаки для товарів і послуг, тощо.

Цивільний кодекс поділяє юридичних осіб на юридичних осіб публічного права (створюються розпорядчим актом органу державної влади, органу влади АРК чи органів місцевого самоврядування) та юридичних осіб приватного права. Крім того встановлюється поділ юридичних осіб, в залежності від організаційної форми , на товариства та установи, причому товариства поділяються на підприємства(господарські товариства та виробничі кооперативи) та непідприємницькі.

Стаття 83 ЦК установлює, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, установлених законом. При цьому товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), що мають право участі в цьому товаристві. Товариство може створюватися однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі (що мають за мету одержання прибутку і наступний його розподіл між учасниками товариства) і непідприємницькі (не мають за мету одержання прибутку для наступного його розподілу між учасниками). Установою є організація, створена однією чи декількома особами (засновниками), що не беруть участь у керуванні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками за рахунок цього майна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+